Hyvän elämän eväät - kuureista pysyvään painonhallintaan. Kuva: Kimmo Nyyssönen
 
     

Kaupunkilaistallien ympäristövaikutuksia tutkittu

Tallien kaupungistuminen on nostanut esille kysymyksiä hevostallien ympäristövaikutuksista ja lantahuollosta. Hevostietokeskuksen tutkija Sanna Airaksinen toteaa tuoreessa väitöstutkimuksessaan, että tallin sijainti tiiviin asutuksen keskellä tuo tallinpitoon erityisiä haasteita.

kuuntele Kesto 5'48"
 
Tutkija Sanna Airaksinen
     
 

Sanna Airaksisen väitöstutkimuksessa kokeiltiin erilaisien kuivikemateriaalien vaikutusta tallihygieniaan ja hevosenlannan kompostoitumiseen. Lanta sinänsä kompostoituu varsin nopeasti, mutta kuivikkeiden kompostoitumisnopeudessa oli suuria eroja.

Tutkimuksessa koemateriaaleina olivat olki, turve, pellava- ja hamppupäistäre, kutterinpuru, sahanpuru ja sanomalehtisilppu.

     

Parhaaksi kuivikemateriaaliksi todettiin turve, jota käyttää tällä hetkellä noin 20 prosenttia talleista. Kompostoitu hevosen turvekuivikelanta soveltuu mainiosti muun muassa tomaatin, kurkun ja paprikan luonnonmukaiseen kasvihuoneviljelyyn.

 
kuuntele Kesto 5'30"
     

Sanna Airaksisen väitöstutkimus on Suomessa ainutlaatuinen hevostallien kuivike- ja lantahuollon kokonaisvaltainen tarkastelu. Tutkimukseen kohdistunut kiinnostus kertoo aiheen ajankohtaisuudesta: kaupunkilaistallien ympäristökysymyksiin kaivataan vastauksia.

 
kuuntele Kesto 2'36"
     


Sanna Airaksisen väitöskirjatyö on tehty Hevostietokeskuksessa, joka on Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallinnoima koulutuksen ja neuvonnan kehittämisyksikkö.

Tutkimustyö on tehty Itä-Suomen lääninhallituksen ja Pohjois-Savon
TE-keskuksen myöntämällä EU-hankerahoituksella.


Linkki: Hevostietokeskus

Toimittaja: Anne Haapalainen

Haastateltavana:

  • Tutkija Sanna Airaksinen, Hevostietokeskus

19.1.2006