Hyvän elämän eväät - kuureista pysyvään painonhallintaan. Kuva: Kimmo Nyyssönen
 
     

Metso ja talousmetsä

Metso, tuo salojemme uljas lintu, on käymässä yhä harvinaisemmaksi varsinkin eteläisessä Suomessa.
Syinä ovat niin metsätalous, soiden ojitukset kuin loma-asutuskin.
Metso ja talousmetsä eivät kuitenkaan ole yhteen sovittamaton yhtälö. Soidinmetsiköiden säilyttäminen vaatii metsäomistajalta sekä tietoa metson elintavoista, että halua luopua osasta hakkuutuloja.

  Kuva: Kimmo Nyyssönen
Kuva: Kari Salmela
Opettaja Harri Karppinen
 

Harri Karppinen opettaa Savon aikuis- ja ammattiopistossa tulevia metsien monikäyttöammattilaisia huomioimaan riistaeläinten tarpeet metsänhoidossa.

Toimittaja Kari Salmela lähti Karppisen kanssa aamuöiselle retkelle metson soidinpaikoille syvälle savolaiseen metsään.

kuuntele Kesto 5'23"
     
Aluskasvillisuudella on suuri merkitys metson elinalueella. Katajat ja pienet kuuset luovat ne tarvittavat näköesteet. Näkyväisyys on liian suuri, jos esteetön näköala on yli 60 metriä.
Aluskasvillisuutta tulisikin ennakkoraivauksessa jättää riittävästi, muistuttaa Karppinen.
 
kuuntele Kesto 5'04"
     
Harri Karppinen opettaa metsien monikäyttöohjelmassa. Tulevia ammattilaisia työllistävät mm. metsien virkistysaluerakentamiset ja erikoispuiden kaadot hankalilla taajama-alueilla.
Opetusohjelmaan sisältyy myös riistanhoidon opetusta ja metsästyksen opiskelua.
 
kuuntele Kesto 5'21"


Toimittaja: Kari Salmela

Haastateltavana:

  • Opettaja Harri Karppinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Toivala

12.5.2006