Itä-Suomen yliopisto saa tukea

Kari Salmela - 14.8.2007 - 14:34:33

Yliopistojen yhteistyökumppanit ovat erittäin tyytyväisiä Itä-Suomen liittoyliopistohankkeen käynnistymiseen.

Sekä Joensuun että Kuopion yliopistojen sidosryhmät pitävät hyvänä, että ylipistot olivat itse aktiivisia hankkeen käynnistämisessä.

- Palaute on ollut erittäin positiivista. Itäsuomalainen ja valtakunnallinenkin elinkeinoelämä on nähnyt sen, että kun puhutaan esimerkiksi kauppateistä tai teknisestä osaamisesta täällä itäisessä Suomessa, voimme viedä sitä eteenpäin vain yhteisillä resursseilla, yhteisillä voimavaroilla. He näkevät sen erittäin hyvänä, että me teemme sitä samaa mitä muukin yhteiskunta tekee, sanoo Itä-Suomen yliopistohanketta vetävän projektin johtaja Päivi Nerg.

Valtionvarainministeriön budjettiesityksessä Itä-Suomen yliopistohanke on saamassa ensi vuodelle kolme miljoonaa euroa. Opetusministeriö myönsi aiemmin tänä vuonna 3,5 miljoonaa euroa. Nergin mukaan rahoitus on riittävä tässä vaiheessa.

- Itä-Suomen yliopisto tulee aloittamaan toimintansa vuonna 2010 ja me ollaan saatu tämä rahoitus tämän kaiken yhteen nivomiseen plus uuden opetustoiminnan ja tutkimustoiminnan vahvistamiseen, mitä tässä liittoyliopistossa syntyy. Ja me nähdään, että kyllä tämä raha siihen riittää, uskoo Nerg.

Ensimmäisiä tiedekuntien yhdistymisiä on tulossa mahdollisesti jo ensi vuonna.
- Me ollaan aikataulutettu niin, että kauppatiede olisi se joka ensimmäisenä menisi yhteen. Meillä on päätökset siitä, että teemme yhden yhteisen tiedekunnan sijoitettuna kahdelle kampukselle. On päätetty, että se käynnistyy 2008. Yhteiskuntatiede on toinen, jossa on jo päätökset olemassa että mennään yhteiseen tiedekuntarakenteeseen. Tietojenkäsittelytieteilijät ovat myös olleet koolla.

Yliopistoihin pyrkivien keskuudessa Itä-Suomen yliopistohanke on nostanut kiinnostusta
- Viime kevään hakumäärissä sekä Kuopiossa että Joensuussa, nimenomaan niillä aloilla jotka ovat näitä meidän yhteisiä jo nähtyjä, niin niille aloille ei ole näkynyt hakijamäärien vähentymistä, vaan se on näkynyt hakijamäärien kasvuna.

Kuuntele Päivi Nergin haastattelu kokonaisuudessaan:

Kesto 4'14"

 


Haastateltavana:

  • Hallintopäällikkö, projektinjohtaja Päivi Nerg, Itä-Suomen yliopisto
Lähettäjä: Atro Niiniluoto (vieras) - 9.11.2011 - 09:55:32

Itse en ole Joensuussa vieraillut, mutta olen tyytyväinen siihen, että myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seura pääsee siellä esittäytymään kuluvana vuonna.

Footer