Savonialle eurooppalainen laatupalkinto

Kimmo Salvén - 11.11.2011 - 00:33:32

Savonia-ammattikorkeakoulu sai ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna eurooppalaisen ”Recognised for Excellence” -tunnustuksen laadukkuudestaan. Tunnustus luovutettiin Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Veli-Matti Tolpille ja laatupäällikkö Riitta Paasivuorelle torstaina 10.11.2011 Helsingin Kalastajatorpalla pidetyssä Excellence Finland -Gaalassa. Palkinnot jakoi tasavallan Presidentti Tarja Halonen.

Recognised for Excellence on eurooppalainen laatutunnustus, joka on yhteismitallinen koko Euroopan alueella. Kilpailussa mitattiin toiminnan laatua liiketoiminta- ja johtamisosaamisessa, strategian toteutumista ja tuloksia.  Savonialle myönnetty ”Recognised for Excellence” -tunnustus tuli julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarjassa.

Rehtori Veli-Matti Tolpin mukaan nyt saatu tunnustus on palkinto päämäärätietoisesta, pitkäjänteisestä sekä ennakkoluulottomasta kehitystyöstä, jota on tehty koko henkilöstön voimin Savoniassa. Vuosi sitten vastaava tunnustus tuli Savonian terveysalan yksikköön.
– Eurooppalaisittainkin arvioiden kaksi kertaa perävuosina saatu tunnustus samaan korkeakouluun on merkittävää. Saavutus on osoitusta Savonian uskosta laatunsa eteen tekemään työhön. Samalla tämä on osa kansainvälisyyteen liittyvää panostamista. Tunnustuksella on merkitystä eurooppalaisessa kumppaniyhteistyössä ja opiskelijarekrytoinnissa, Tolppi totesi.

– Opetusministeriön vaateet ammattikorkeakoulun laadun osoituksesta eurooppalaisella tasolla on otettu tosissaan ja tämän tunnustuksen myötä olemme jopa hieman edellä asettamiamme tavoitteita, toteaa laatupäällikkö Riitta Paasivuori.

– Organisaatio, joka tekee jatkuvaa kehitystyötä sekä arvioi toimintaansa ja tuloksiaan suhteessa strategiaansa, on huomattavasti paremmassa valmiudessa vastaamaan niin ulkoisiin kuin sisäisiin haasteisiin. Savoniassa jo tehty ja tulevaisuudessa tehtävä kehitystyö on selvä osoitus halusta ja kyvystä olla edelläkävijä ja esimerkki muille niin julkisen kuin yksityisen sektorin organisaatioille, toteaa Laatukeskus Excellence Finlandin toimitusjohtaja Tani Järvinen.

Lähde: Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Footer