Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kristiina Kouros saapui marraskuussa vanhaan kotikaupunkiin Kuopioon puhumaan ihmisoikeuksien käsityksistä. Humanismin illat -luentosarjassa puhunut Kouros lähestyi teemaa neljän tulokulman kautta; oikeudellisesta, poliittisesta, sosiologisesta ja moraalisesta näkökulmasta.

Oikeudellisesti ihmisoikeudet ovat kansainvälisiä valtioiden sopimuksia, jotka velvoittavat valtioita tiettyihin toimiin. Ihmisoikeuksia voidaan hahmottaa myös politiikan kautta. Politiikkaa tarvitaan, jotta näitä sopimuksia voidaan saada aikaan kansainvälisesti, mutta myös hyväksyä kansallisesti.

Kouros nostaa esiin myös sosiologisen tulokulman, jolla hän tarkoittaa sitä, mitä ihmisoikeudet ovat ihmisten arjessa ja kuinka ne mielletään suhteessa ihmisoikeuksien poliittiseen tai oikeudelliseen määritelmään.
– Näen että siellä on ihan oma todellisuutensa siitä miten ihmiset tämän mieltävät, Kouros arvelee.

Kourosta harmittaa, että suhtautuminen ihmisoikeuksien ajamiseen voi olla hyvinkin negatiivista, kun sen katsotaan olevan jostain muualta pois. Naisten oikeuksien ajaminen pois miehiltä, tai maahanmuuttajien oikeuksista huolen pitäminen poissa suomalaisilta.
– Lähdetään siitä, että tämä on jotain nollasummapeliä, että jonkun muun oikeudet ovat minulta pois tai vain minun oikeuteni ovat tärkeitä.

Samoin Kouros kokee ongelmalliseksi näkemyksen, jonka mukaan homoseksuaalien oikeuksien puolustamista pitäisi jotenkin rajoittaa tiukkojen uskonnollisten näkökulmien vuoksi.
– Tämä on ihmisoikeusnäkökulmasta ihan mahdoton ajatus, että voisimme poimia sieltä vain ne ihmisoikeudet jotka sattuvat miellyttämään.

Neljäntenä näkökulmana esiin nostettua moraalista näkökulmaa Kristiina Kouros pitää ihmisoikeuksien perimmäisenä ytimenä.
– Ihmisoikeusjulistuksen ensimäminen artikla: Jokainen ihminen on syntynyt tasa-arvoisena oikeuksiltaan. Näkisin tämän erittäin käytännöllisenä, ruohonjuuritasolla olevana asiana; mikä on minun moraalinen vastuuni toisen ihmisen ihmisarvon kunnioittamisesta.

Miten ihmisoikeuksia vaalitaan, miten ja ketkä ihmisoikeuksia ajavat? Kuuntele Kristiina Kouroksen luento ihmisoikeuksien kehityksestä ja kansainvälisistä koukeroista kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto: 53’47”

 


Luento on taltioitu 2.11.2011 Kuopion kaupunginkirjastolla järjestetyssä Humanismin illat -luentosarjan tilaisuudessa.

Humanismin illat ovat kaikille avoimia luentoja, joiden tarkoituksena on virittää ja edistää humanistista keskustelua Pohjois-Savossa.

Humanistin iltojen järjestäjinä toimivat Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto ja Kuopion kesäyliopisto.

» Luentosarjan etusivulle

Vastaa