Polton pienhiukkaspäästöjen tutkijat koolla Kuopiossa

Kimmo Salvén - 27.8.2010 - 12:26:08

Kuopioon kokoontuu tänään polttoperäisten pienhiukkaspäästöjen ja niiden terveysvaikutusten tutkijoita keskustelemaan alan viimeisimmistä tieteellisistä tuloksista. Itä-Suomen yliopistolla järjestettävään tilaisuuteen osallistuu 70 tutkijaa 14 maasta.

Kokouksessa käsitellään polttoprosessien, etenkin biomassan pienpolton vaikutusten koko ketjua alkaen polttoprosesseista ja päättyen epidemiologisiin ja toksikologisiin terveysvaikutuksiin.

Pienhiukkasia pidetään tällä hetkellä kaikkein suurimpana ympäristöterveysuhkana kehittyneissä teollisuusmaissa. Erilaiset polttoprosessit energiantuotannossa ja liikenteessä ovat näiden haitallisten hiukkasten tärkein lähde. Monilla alueilla etenkin puun ja biomassan poltosta peräisin olevilla hiukkasilla on suuri vaikutus ilmanlaatuun ja ihmisten terveyteen.

Pienhiukkasten on muun muassa havaittu aiheuttavan sydän- ja hengityssairauksien pahenemista sekä ennenaikaisia kuolemantapauksia. Bioenergian lisääminen on nostanut esille tutkimustarpeita sen mahdollisesta haitallisuudesta ilmanlaadulle ja terveydelle.

Tilaisuus on kuunvaihteessa Helsingissä järjestettävän kansainvälisen aerosolialan konferenssin (IAC 2010) oheistapahtuma. Kokouksen järjestää KANTIVA bioenergian tuotannon ja käytön vaikutusten tutkimuskeskus.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

Footer