Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimushankkeille akatemiarahoitusta

Kimmo Salvén - 31.5.2011 - 10:07:28

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on tehnyt päätöksentä alkavalla nelivuotiskaudella rahoitettavista akatemiahankkeista. Lokakuun haussa tuli 235 hakemusta, joista valittiin 50 hanketta. Suomen Akatemia jakoi valituille akatemiahankkeille rahoitusta yhteensä noin 25 miljoonaa euroa.

Itä-Suomen yliopisto sai rahoitusta kolmelle tutkimushankkeelleen yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.

Sosiologian professori, Kuopion hyvinvointitutkimuskeskuksen johtaja Juho Saaren johtama hanke sai 600 000 euroa hankkeelle, joka käsittelee hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden välisiä mekanismeja.

Englannin kielen professori Jopi Nyman vieraiden kielten ja käännöstieteen yksiköstä sai 600 000 euroa hankkeelle Seuraeläimet affektiivisessa käänteessä: ihmisen ja hevosen suhteen uudet muodot nykykulttuurissa.

Karjalan tutkimuslaitoksella työskentelevän yliopistotutkija Jeremy Smithin tutkimus Georgialainen nationalismi ja neuvostovalta: maaliskuun 1956 tapahtumien taustat sai 219 000 euroa rahoitusta. 

Tutkimushankkeet ovat Akatemian merkittävin rahoitusmuoto, sillä niissä rahoitetaan tutkijoiden oman aihevalinnan mukaisia hankkeita. Vapaa hankerahoitus turvaa tieteenalojen uudistumisen ja tutkimuksen vapauden. Akatemiahankerahoitus tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tieteellisesti kunnianhimoiseen tutkimustyöhön, uusiin avauksiin ja tutkimukselliseen riskinottoon.

Akatemiahankkeiden rahoitus on nelivuotinen.

 

Footer