Merkittävä lahjoitus syöpä- ja sydäntautien tutkimukseen

Kimmo Salvén - 15.2.2012 - 11:28:59

Itä-Suomen yliopisto on saanut lahjoituksena noin 770 000 euroa. Varoilla perustetaan Matti ja Vappu Maukosen rahasto, joka tukee Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa tehtävää syöpä- ja sydäntautien tutkimusta ja hoitoa. Rahaston peruspääoma muodostuu Vappu Maukosen testamentin perusteella saadusta omaisuudesta sekä Suomen Kulttuurirahaston perimästä ja yliopistolle edelleen luovuttamasta Matti Maukosen omaisuudesta.

Matti ja Vappu Maukosen rahastosta myönnetään vuosittain apurahoja Itä-Suomen yliopistossa tieteellistä tutkimusta suorittaville tutkijoille. Apurahoja myönnetään vuodesta 2012 alkaen. Ne kohdennetaan joka neljäs vuosi sydäntautien tutkimukseen ja hoitoon. Muina vuosina apurahat kohdennetaan syöpätautien tutkimukseen ja hoitoon.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

 

Footer