Perusoikeudet tulisi huomioida paremmin yhdistysoikeudessa

Kimmo Salvén - 12.2.2012 - 11:40:01

Yhdistystoiminta on mahdollista Suomen perustuslain turvaamaan yhdistymisvapauden ansiosta. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa HTL, YTM Matti Muukkosen väitöstutkimuksessa todetaan, että jokainen yhdistysoikeudellinen normi pohjaa viime kädessä perusoikeusjärjestelmään ja vastuulliseen yksilönvapauteen.

Muukkonen tarkastelee väitöksessään perustuslaissa määritellyn yhdistymisvapauden ja yhdistysoikeuden välistä suhdetta ja toteaa, ettei sopimusvapauden ympärille rakennettu perinteinen yhdistysoikeudellinen ajattelutapa viimeaikaisten valtiosääntöoikeudellisten muutosten myötä ole enää asianmukainen tapa yhdistysoikeuden jäsentämiseen. Hän korostaa, että yhdistysoikeus perustuu täysin erilaisille lähtökohdille kuin sopimusvapaus, joka viittaa enemmän kaupalliseen toimintaan ja sen järjestämiseen.

Muukkonen kehitti tutkimuksessa myös mallia, jonka avulla voidaan aiempaa paremmin johtaa kestävä perustelu yksittäisille yhdistysoikeudellisille tulkinnoille.

Tutkimuksessa hyödynnetään eri yhteiskuntatieteiden lohkoilla käytettyjä jaotteluja ja osoitetaan niiden kautta, että on erilaista ja eri tarkoituksiin syntynyttä yhdistymistä. Tällöin esimerkiksi aatteellisella yhdistymisellä viitataan nimenomaan ei-kaupalliseen yhteistoimintaan. Tätä yhteiskuntaelämän osa-aluetta Muukkonen kuvaa käsitteellä ”kansalaisyhteiskunnan oikeus”, jolla viitataan lähinnä kolmannen sektorin puitteissa tapahtuvan toiminnan sääntelyyn.
 
HTL, YTM Matti Muukkosen hallinto-oikeuden alan väitöskirja Yhdistymisvapaus ja yhdistysoikeuden järjestelmä tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 10.2.2012.

 

Footer