Uusi kaivoslaki kaipaisi muutoksia tiedotusvelvollisuuksiin

Kimmo Salvén - 20.4.2012 - 09:13:34

Kaivoslain kokonaisuudistus on vahvistanut selvästi paikallisten asukkaiden osallistumisoikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia, mutta tiedottamisvelvollisuuksissa on vielä parantamisen varaa.

Näin todetaan Suomen Akatemian rahoittamassa Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan kaivostoiminnan paikallisia vaikutuksia ja niiden hallintamahdollisuuksia.
Ympäristöoikeuden tutkija Ismo Pölösen mukaan uusi kaivoslaki antaa paikallisille toimijoille laajat osallistumismahdollisuudet sekä malminetsintä- että kaivoslupavaiheissa.

- Käytännössä kaikilla paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä malminetsintä- ja kaivoslupahakemuksista. Lisäksi muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudet ovat aikaisempaa laajemmat, Pölönen kertoo.

Pölösen mukaan kaivostoiminnan harjoittajien laajentuneet selvitysvelvollisuudet tukevat paikallisten osallistumisoikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia. Näin paikalliset voivat esittää näkemyksiään esimerkiksi asukkaiden tai erityisten luontoarvojen kannalta.

Tiedottamisvelvollisuuksiin liittyvät poikkeukset heikentävät kuitenkin paikallisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia ja aiheuttavat myös oikeusturvaongelman. Joissain tapauksissa tiedottamisen voi hoitaa kirjeen sijaan sanomalehti-ilmoituksella. Tämä taas voi johtaa siihen, että asianosainen maanomistaja saa tiedon lupapäätöksestä vasta sitä koskevan valitusajan umpeuduttua.
- Kaivoslakia olisi syytä muuttaa siten, että tieto malminetsintä- ja kaivoslupahakemuksista sekä malminetsintä- ja kaivoslupapäätöksistä tulee lähettää kaikissa tilanteissa kirjeitse niille asianosaisille kiinteistönomistajille, joita asia erityisesti koskee, Pölönen toteaa.

Sen sijaan malminetsinnän alkuvaiheen tiedottamista näyttäisi olevan mahdollista keventää. Kaivoslaissa edellytetään myös vähäisistä näytteenotoista tiedottamista kiinteistön omistajille.

- Alustavien etsintätöiden luonne huomioon ottaen tiedottamisvelvollisuus ei vaikuta olennaiselta maanomistajien ja paikallisten vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta. Tähän vaiheeseen ei sisälly myöskään päätösmenettelyjä, joilla voitaisiin perustella tiedottamistarvetta, Pölönen toteaa.

Lähde: Suomen Akatemia

 

Footer