Mikä nuoria kiinnostaa seksuaaliterveydessä?

Kimmo Salvén - 7.9.2012 - 14:43:14

Nuoren kiinnostus seksuaaliterveyteen liittyen on suuri. Tarjolla on monenlaista tietoa, kouluissa annetaan seksuaalikasvatusta ja kouluterveydenhoitajat auttavat nuoria heitä askarruttavissa kysymyksissä.

On kuitenkin monia asioita, joita on vaikea ottaa esille. Kasvoton ja anonyymi keskusteleminen voikin olla helpompaa. Väestöliitossa on toiminut nuorille suunnattu Internetpalvelu vuodesta 2001, siellä on tarjolla niin staattista tietoa kuin keskustelua ammattilaisten kanssa.

Väestöliiton nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskuksen päällikkö, TtM Tuija Rinkinen selvitti väitöstutkimuksessaan nuorten Väestöliitolle verkon kautta esittämiä kysymyksiä.
- Näyttää siltä, että on matala kynnys kysyä sellaisia asioita, joita ei ehkä uskalla keneltäkään kasvokkain kysyä. Hyvin omakohtaisia, yksityiskohtaisia, osittain intiimejä kysymyksiä omasta kasvusta ja kehityksestä, seksistä, raskaudesta, sen ehkäisystä ja niin edelleen, Tuija Rinkinen kuvailee nuorten esittämiä kysymyksiä.

Rinkinen tarkasteli tutkimuksessaan reilua tuhatta vuosina 2002, 2004 ja 2008 nuorten lähettämäää viestiä, jotka sisälsivät yli 2000 erilaista kysymystä. Kolmannes kysymyksistä käsitteli seksuaalista toimintaa. Mieheksi ja naiseksi kasvamista käsitteli 28 % ja raskautta 27 % kysymyksistä. Nuoret ovat usein vailla hyvin yksityiskohtaistakin tietoa.

Monista asioista ei ole luontevaa puhua kotona vanhempien kanssa, mutta perheilläkin on seksuaaliterveyden edistäjinä oma roolinsa.
- Perheissä kaikkein tärkein tehtävä on perusturvallisuuden luominen, rajojen asettaminen ja nuorten seksuaalioikeuksien kunnioittaminen ja turvataitokasvatus. Eli missä menee ne omat rajat ja niiden rajojen suojeleminen. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä seksuaalikasvatuksen osana ja perheillä on iso merkitys, Rinkinen muistuttaa.

Kuuntele Rinkisen haastattelu kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto 12'54"

 

TtM Tuija Rinkisen väitöskirja Nuorten kysymyksiä seksuaaliterveydestä Väestöliiton internetpalvelussa. Toivon, että vastaat, koska en uskalla kysyä keneltäkään muulta aikuiselta!!! tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 1.9.2012.

 

Footer