Uusia menetelmiä verkkokalvon sairauksien havainnointiin

Kimmo Salvén - 13.9.2012 - 08:20:32

Diabetekseen liittyviä silmänpohjamuutoksia voidaan havaita OCT-kuvantamista paremmin käyttämällä retinan, eli silmäpohjan kuvantamisessa kapeita spektrikaistoja näkyvän valon alueelta, todettiin FM Pauli Fältin väitöskirjatutkimuksessa. Lisäksi tutkimuksessa osoitettiin, että silmänpohjasta saatua spektritietoa hyödyntämällä voidaan maksimoida diabeettisten silmänpohjamuutosten näkyvyys retinakuvia otettaessa.

Väitöskirjatutkimuksessa rakennettiin silmänpohjan spektrikuvauslaitteisto, jolla otettiin spektrikuvia diabeetikoiden, sekä terveiden koehenkilöiden retinoista.

Väitöstutkimuksen toisessa osiossa havaittiin, että niin sanottua adaptiivista optiikkaa hyödyntävässä retinan OCT-kuvantamisessa (AO-OCT) käytettyjen optisten parametrien valinta vaikuttaa havaitun signaalin vahvuuteen. Tämän havaittiin olevan kytköksissä niin sanottuun optiseen Stiles-Crawford -efektiin, joka vaikuttaa valon heijastumiseen retinasta. Saaduista tuloksista voi olla hyötyä otettaessa AO-OCT-kuvia verkkokalvoista, joista saatu mittaussignaali on heikko esimerkiksi silmätaudin tai kaihin seurauksena.

Tutkimuksen kohteina olivat sekä terveet että diabeteksen vaurioittamat retinat. Käytettyjen optisten menetelmien osalta väitöstutkimus jakautuu kahteen osaan, retinan spektrikuvantamiseen sekä optiseen koherenssitomografiaan (OCT).

Diabetes aiheuttaa vaurioita eri puolella kehoa, myös silmän verkkokalvossa (diabeettinen retinopatia). Hoitamattomana diabeettiset silmänpohjavauriot voivat johtaa näön heikkenemiseen ja lopulta sokeuteen. Keskeisen näkökyvyn turvaamiseksi on ensisijaisen tärkeää, että retinassa tapahtuvat muutokset havaitaan ajoissa ja hoito aloitetaan välittömästi.

FM Pauli Fältin fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Modern optical methods for retinal imaging (Moderneja optisia menetelmiä retinan kuvantamiseen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 14.9.2012.

 

Footer