Uusi tutkimuskeskittymä potilasturvallisuuden parantamiseksi

Kimmo Salvén - 12.11.2012 - 10:08:57

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle perustetaan uusi ja kansallisesti ainutlaatuinen hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. Sen yhteyteen perustetaan lisäksi Suomen ensimmäinen potilasturvallisuuden professuuri.

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimus on ollut maassamme hajallaan, eikä niillä ole ollut selkeää koordinaatiota. Nyt perustettavassa tutkimuskeskittymässä pyritään vastaamaan tutkimustiedon hajanaisuuteen ja verkostojen puutteeseen. Moniammatillisessa ja verkottuneessa tutkimuskeskittymässä kehitetään uusia toimintatapoja hoidon vaikuttavuuden, laadun ja potilasturvallisuuden seuraamiseksi sekä parantamiseksi terveydenhoidon eri sektoreilla.

Joka kymmenes potilas kokee jonkinasteisen potilasturvallisuuteen vaikuttavan haittatapahtuman suomalaisessa terveydenhuollossa. Hoitovirheiden takia Suomessa kuolee vuosittain arviolta 700–1700 henkilöä. Yli kolmannes hoitovirheistä liittyy lääkitysvirheisiin. Inhimillisten kärsimysten lisäksi hoitovirheet maksavat terveydenhuollolle ja veronmaksajille noin miljardi euroa vuodessa.

Vähintään puolet haittatapahtumista voitaisiin ehkäistä järjestelmällisellä turvallisuusriskien ennakoinnilla.

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä perustetaan yhteistyössä muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tutkimuskeskittymän toimintaan osallistuvat alkuvaiheessa Itä-Suomen yliopiston toimijoiden lisäksi, Kuopion kaupunki, Kuopion yliopistollinen sairaala, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Kansallinen lääketietokeskus ja Kuopio Innovation Oy. Mukana keskittymässä ovat myös kansalliset hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden alan toimijat: Oulun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Footer