Leikkaus voi mullistaa epilepsiaa sairastavan elämän

Anne Heikkinen - 4.9.2013 - 10:27:06

– Epilepsia tunnetaan sairautena edelleen harmillisen huonosti, toteaa LL Leena Jutila.

Epilepsia tunnetaan lähinnä pelottavan näköisistä kouristuskohtauksista, mutta sairaus on toki paljon muutakin.
– Epilepsia ei ole pelkästään kohtauksia, vaan sitä sairastavalla voi olla psyykkisiä, sosiaalisia, neurologisia tai toimintakykyyn liittyviä ongelmia sairauden seurauksena. Ne tulee yhtä lailla ottaa huomioon ja hoitaa. Toisaalta epilepsia ei ole vain yksi sairaus, vaan monimuotoinen joukko oireyhtymiä, Jutila korostaa.

Leena Jutila työskentelee neurologian erikoislääkärinä KYSin Epilepsiakeskuksessa. Hän väitteli hiljattain ohimolohkoepilepsia kirurgisen hoidon eli leikkaushoidon tiimoilta.
– Ennen vanhaan leikkaus oli se viimeinen vaihtoehto, mutta nykyään jos tutkitaan sata potilasta, jotka sairastavat vaikeaa epilepsiaa, noin viidesosa heistä leikataan.

Leikkaushoidon on osoitettu olevan tuloksekasta etenkin ohimolohkoepilepsiaa sairastavilla. Jutilan mukaan 60–70 prosenttia potilaista tulee kohtauksettomiksi leikkauksen jälkeen.

Epilepsiaa sairastavan kannalta leikkauksella saavutettu kohtauksettomuus on iso asia.
– Potilaiden elämäntilanne saattaa muuttua hyvinkin paljon kun kohtauksettomuus saavutetaan. Se saattaa avata mahdollisuuksia opiskelulle, työelämään paluulle, ajokortin hankkimiselle tai vaikkapa raskauden suunnittelulle, Leena Jutila kertoo.

kuuntele Kesto 17'53"

 

Lääketieteen lisensiaatti Leena Jutilan neurologian alaan kuuluva väitöskirja Ohimolohkoepilepsian kirurginen hoito: Hoitotulosta pitkäaikaisseurannassa ennustavat tekijät tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 21.8.2013.

 

 

Footer