Kansa sairastaa, parantaa ja kertoo

Kimmo Salvén - 26.1.2012 - 09:28:06

Kalevalaseuran toiminnanjohtaja Ulla Piela puhui Ikääntyvien yliopiston luentosarjassa terveyden ja sairauden käsitteistä ja niissä 200 vuoden aikana tapahtuneista muutoksista. Piela on väitellyt aiheesta Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2010.

Terveys ja sairaudet ovat keskeisiä elämäämme liittyviä asioita, nämä ovat myös paljon esillä keskusteluissa ja mediassa. Tämä ei kuitenkaan olennaisesti poikkea esimerkiksi 1800-luvusta, jolloin samat aiheet olivat paljon esillä.
– Yksinomaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistossa on 100 000 muistiinpanoa käsittävä kansanrunouskortisto, joka sisältää kuvauksia ihmisten ja eläinten vaivoista ja sairauksista, kertomuksia parantamisesta ja parantajista, loitsuja, uskomuksia sekä tautien ja lääkkeiden nimitykset, Piela kertoo.

Kansanparannuksella, kansanlääkinnällä ja etnomedisiinalla tarkoitetaan kansanomaisia käsityksiä terveydestä ja sairaudesta. Nämä hoitomuodot jäävät koululääketieteen ulkopuolelle.
– Jaottelu kansanlääkintään ja lääketieteeseen on kuitenkin hyvin teoreettinen, sillä käytännössä ne ovat olleet useiden sairauksien diagnosoinnissa ja hoidossa toisistaan riippuvaisia.

Kansanparannuksessa ihmisen ruumis ymmärretään avoimena, vaikutuksille alttiina tilana, jonka ympäröivä todellisuus merkityksellistää.
– Kokemukset terveydestä ja sairaudesta saavat siis selityksensä ja tulkintansa aina suhteessa johonkin muuhun, toiseen ihmiseen tai ympäristöön jossa eletään.

– Suullisen perinteen tutkimuksen näkökulmasta, jota siis itse edustan, kansanlääkinnässä on kyse sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muodostuvasta kulttuurisesta tiedosta ja ymmärryksestä, joka koskee ruumiin ja sen ulkopuolelle hahmottuvan todellisuuden välistä suhdetta. Nämä käsitykset terveydestä ja sairaudesta muodostuvat siis tästä suhteesta ja sen suhteet tulkinnoista, Piela toteaa.

Kuinka tulkinnat terveydestä ja sairaudesta ovat sitten muuttuneet agraarisen Suomen modernisoituessa ja miten erilaiset perinnetekstit ilmentävät näitä tulkintoja ja niissä tapahtuneita muutoksia?

Kuuntele Pielan luento kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto: 57'42"

 


Luento on taltioitu Kuopion kaupungintalolla Ikääntyvien yliopiston luentosarjasta 24.11.2011.

Kantti on perinteisesti valikoinut ohjelmiinsa Ikääntyvien yliopiston luentosarjan luentoja. Ikääntyvien yliopiston luennot järjestää  Kuopion kesäyliopisto .

» Ikääntyvien yliopiston luentosarjan pääsivulle

 

Footer