Hyvän elämän eväät - kuureista pysyvään painonhallintaan. Kuva: Kimmo Nyyssönen
 
     

Stressiä vai ei?

 

Ikääntymisellä ja fyysisellä kunnolla on merkittävä vaikutus elimistön stressivasteisiin opettajan työssä. Hyvä stressi edesauttaa opettajien työssä jaksamista kun taas kuormittava psykofysiologinen stressi voi johtaa elimistön ylirasitustilaan. Opettajien pitkä kesäloma edistää opettajan palautumista psykofysiologisesta stressistä ja on erittäin tärkeä opettajan työkyvyn ylläpitämisessä.

kuuntele Kesto 5'57"

 

 
Tutkija Tiina Ritvanen
     
Stressitilanteessa ihmisen autonominen hermosto, sisäeritysjärjestelmä ja immuunipuolustusjärjestelmä aktivoituvat. Lyhytkestoinen elimistön stressireaktio voi olla hyväksi työteholle kunhan elimistöllä on riittävästi aikaa palautua ja kerätä voimavaroja ennen seuraavaa kuormittavaa tilannetta.
     
 

Tutkija Tiina Ritvasen väitöstutkimuksen teoreettisena lähtökohtana oli niin sanottu allostaattisen kuorman malli, joka kuvaa fysiologisten stressireaktioiden aiheuttamaa sairauksien riskitekijöiden muodostumista pitkäaikaisen altistumisen seurauksena.

kuuntele Kesto 4'18"
     
Tiina Ritvanen toteaa, että opettajien hyvä aerobinen kunto auttaa stressinhallinnassa. Myös iällä on merkitystä: ikääntyvillä opettajilla stressistä palautuminen on huomattavasti hitaampaa kuin nuoremmilla opettajilla.
     

Olennaista on oman elimistön stressireaktioiden tunnistaminen ja riittävä palautuminen ennen seuraavaa työjaksoa.

 
kuuntele Kesto 7'09"
     
Tutkija Tiina Ritvasen väitös opettajien psykofysiologisesta kuormittumisesta tarkastetaan Kuopion yliopistossa perjantaina 17. helmikuuta. Väitöstutkimuksen aineistona on vuosina 2001-2004 tehdyt opettajatutkimukset.
     


Katso myös:

Toimittaja: Anne Haapalainen

Haastateltavana:

  • tutkija Tiina Ritvanen, Kuopion yliopisto

17.2.2006