Elämä on tarina

 

Ihmisen elämä on kuin kirja, tarina kunkin elämänvaiheista. Ikääntyneet ovat omassa elämäntarinakirjassaan edenneet viimeisiin lukuihin, kirjan viimeisille sivuille tai viimeisiin lauseisiin.

Terveystieteiden tohtori Merja Mäkisalo toteaa, että dementoituneiden vanhusten hoitotyössä ei voida puhua laadukkaasta hoitamisesta ellei tunneta ihmisen elämäntarinaa. Hän vertaa asiaa romaanin lukemiseen: ei sitäkään aloiteta viimeiseltä sivulta tietämättä mitä aiemmin on tapahtunut.

 
     
TtT Merja Mäkisalo
 

Hoitajien mielestä mieletön käyttäytyminen saattaakin olla ihmisen elämäntarinasta johtuen mielekäs tapa reagoida. Toisaalta dementoitunut ei pysty itse kertomaan mistä pitää tai mikä ahdistaa, mutta elämäntarina voi antaa hoitajille vinkkejä näistä vanhuksen elämän tähtihetkistä ja onnen omenoista.

Seuraavassa hän kertoo elämäntarina-ajattelun käyttämisestä dementoituvan vanhuksen hyvän hoidon perustana.

kuuntele Kesto 5'23"
     
Monesti dementoituneen vanhuksen elämäntarina rakentuu pikku hiljaa omaisten kertomana ja hoitajien kirjaamana. TtT Merja Mäkisalo toteaa, että hoitajien on tärkeää ymmärtää myös historiallisia sukupolvia. Ennen sotia syntyneet ovat eläneet täysin erilaisessa maailmassa ja yhteiskunnassa kuin esimerkiksi 1980-luvulla syntynyt hoitaja.
     

Historialliset ja kulttuuriset taustat tulevat esille muun muassa tavallisissa arjen asioissa, kuten peseytymisessä ja ruuanlaitossa.

 
kuuntele Kesto 5'00"
     
     

Merja Mäkisalo kertoo, että olennainen osa elämäntarina-ajattelua on ymmärrys siitä, että ihminen kasvaa ja kehittyy kuolemaansa saakka ja voi saada uusia ulottuvuuksia elämäänsä myös ikääntyneenä ja dementoituneena.

 
kuuntele Kesto 3'57"
     
     
Elämäntarina-ajattelu vaatii vanhustyötä tekeviltä tarkkoja tuntosarvia ja aitoa halua tehdä työtä ihmiseltä ihmiselle. Toisaalta se antaa hoitajille eväitä ymmärtää dementoituneen käytöstä ja auttaa siten arjen luovimisessa.
     

Elämäntarina-ajattelusta kirjan kirjoittanut Merja Mäkisalo oli helmikuussa kouluttamassa vanhustyötä tekeviä Kuopion kesäyliopiston järjestämässä tilaisuudessa

 
kuuntele Kesto 5'44"


Toimittaja: Anne Haapalainen

Haastateltavana:

  • TtT Merja Mäkisalo

22.2.2006