Sakky:n kansainvälisyystoiminnalle tunnustusta

Kimmo Salvén - 9.11.2011 - 08:11:33

Savon koulutuskuntayhtymälle (Sakky) on myönnetty laatusertifikaatti tunnustuksena  laadukkaasta kansainvälisyystoiminnasta. Sertifikaatti myönnettiin koulutuskuntayhtymän Sustainable Student Mobility (SUMO) –hankkeen myönteisen rahoituspäätöksen yhteydessä.

Savon koulutuskuntayhtymän SUMO-hanke on EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman Leonardo da Vinci –alaohjelman rahoittama opiskelijaliikkuvuushanke. Laatusertifikaatti puolestaan on myönnetty organisaatiolle, jolla on osoittaa korkea kansainvälisen opiskelija-, harjoittelija- tai opettajavaihdon laatu monen vuoden ajalta.

Savon koulutuskuntayhtymän SUMO-hankkeen tavoitteena on koota kaikkien opintoalojen opiskelijaliikkuvuus saman projektin alle ja parantaa näin liikkuvuuden laatua sekä tehostaa hallinnointia. Lisäksi tavoitteena on lisätä opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön kestävän kehityksen tietämystä siten, että he osaavat ottaa kestävän kehityksen mukaisen toiminnan huomioon sekä omassa työssään että arkielämässään.

Ensimmäisessä vaiheessa SUMO-hankkeelle myönnettiin 60 apurahaa opiskelijavaihtojen matka-, majoitus-, valmennus- ja vakuutuskustannuksiin. Seuraavien vaiheiden apurahamäärät riippuvat aiemmasta toteumasta.

Savon koulutuskuntayhtymä ylläpitää Savon ammatti- ja aikuisopistoa, Varkauden lukiota ja Savon oppisopimuskeskusta. Savon koulutuskuntayhtymä oli tällä kierroksella ainoa sertifikaatin saaja Suomessa.

 

Footer