Onko skeittaus urheilua vai elämäntapa?

Anne Heikkinen - 19.6.2012 - 11:46:56

Kaupungilla lautoineen viilettävä skeittari on hyvä esimerkki nuorisokulttuurisesta liikuntamuodosta, jonka harrastajat eivät mahdu perinteiseen urheiluharrastajan muottiin. Yhtä lailla parkouria, bleidausta tai capoeiraa harrastavat luovat uuttaa liikunnan, elämäntavan ja yhteisöllisyyden yhdistävää kulttuuria.

Tätä uutta nuorisokulttuurista liikuntaa tutkitaan juuri alkaneessa Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeessa.
– Kaupunkitilassa näkee paljon sellaista liikunnallisuutta, jota ei mielletä urheiluksi. Ne sisältävät paljon nuorisokulttuurisia elementtejä ja nuoret itse, jotka harrastavat näitä erilaisia liikkumisen tapoja, eivät puhu tekemisistään urheiluna vaan elämäntapana, kuvailee tutkimushanketta johtavan yliopistonlehtori Päivi Harinen.

Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat: Vaihtoehtolajit nuorten liikunnallisina vuorovaikutus- ja merkitysmaailmoina -tutkimushankkeessa selvitetään erilaisten ja jatkuvasti muuttuvien nuorisokulttuuristen liikuntamuotojen harrastamisen yleisyyttä ja intensiteettiä.
– Tavoitteena on selvittää, mitä toiminta nuorille merkitsee sekä sosiaalisessa ja yhteisöllisessä mielessä että henkilökohtaisesti yksilön elämänkulun näkökulmasta. Toisaalta esimerkiksi skeittaus näyttäisi olevan konfliktialtis laji tavallisten kaduntallaajien näkökulmasta, on kiinnostavaa nähdä, millaista konfliktia tässä on ja miten näitä voisi ratkaista kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.

Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun Juvenia-osaamiskeskittymän kanssa.

Kuuntele haastattelu kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto 13'55"

 

Footer