Terveyttä oppimassa

Anne Heikkinen - 19.9.2012 - 13:25:40

Pipo päähän ja hanskat käteen välitunnille! Ja käsipyykille ennen ruokailua. Terveysopetus kulkee arkisina asioina peruskoulun arjessa ja näin se soisi olevan myös kotona. Mutta tosiasia on, että koulun kontolle on kaatunut yhä enemmän vastuuta lasten arkeen liittyvien asioiden opettamisesta ja lasten kasvattamisesta.

Tämä todettiin myös terveystieteiden maisteri Marjorita Sormusen tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin kodin ja koulun terveyskumppanuutta ja sen toimivuutta.
– Terveystieto opitaan kirjasta oppitunnilla, mutta terveyteen liittyviä asioita opitaan sekä koulussa että kotona myös esimerkin ja rutiinien avulla, Sormunen kuvaa.

Sormusen tutkimuksessa selvitettiin vanhempien näkemyksiä terveysopetuksen vastuunjaosta. Kodin vastuulla vanhempien mukaan ovat esimerkiksi riittävään uneen ja lepoon sekä pukeutumiseen liittyvät arjen käytännön, koulun osuutta katsottiin olevan ryhmässä toimimisen taitoihin ja fyysiseen kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat.

Luokanopettajat ja rehtorit taas totesivat, että koulujen vastuu on koko ajan kasvussa.
– Tästä tulee ristiriitaista viestiä. Puhutaan, että vastuu liukuu koululle, mutta suurin osa vanhemmista tässä tutkimuksessa ajatteli, että terveysopetuksen sisällöt kuuluivat yhteisesti sekä kodille että koululle. Toisaalta kaikki lapset eivät saa kotoa tukea ja opetusta ja heille koulun rooli nousee vielä suurempaan rooliin terveysopetuksen suhteen. Koko kouluyhteisö on tärkeä, Sormunen painottaa.

– Kodin ja koulun terveyskumppanuudessa tärkein asia on sitoutuminen, sitoudutaan yhdessä toimimaan lapsen terveen kasvuin ja kehityksen tukemiseksi.

Kuuntele Sormusen haastattelu kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto 13'43"

 

TtM Marjorita Sormusen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Kohti kodin ja koulun terveyskumppanuutta. Osallistava toimintatutkimus 2008-2010) tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 7.9.2012.

Katso myös:

Peruskoulun käsikirja vanhemmille

 

Footer