Tieteen päivät: Kestävän kehityksen mukaiset ruokavalinnat

Kimmo Salvén - 10.9.2013 - 11:44:31

Meillä on ravinnon riittävyyteen ja ravinnon eettisyyteen liittyviä haasteita. Näihin liittyy vahvasti tuotannon ekologisuus, mutta toisaalta myös suhtautumisemme luontoon - onko luonto vain väline, vai onko luonnolla ja sen eläimistöllä jotain suurempaa arvoa tai merkitystä?

Itä-Suomen yliopiston dosentti Markus Vinnari puhui Tieteen päivillä kestävän kehityksen mukaisista ruokavalinnoista. Ruokatuotannon riittävyyteen ja sen eettisyyteen esitetään usein erilaisia ratkaisuja, joita Vinnari käy läpi puheenvuorossaan.

Yksi näkemys on, että meidän tulisi palata tekniikoissamme taaksepäin välttääksemme ympäristökatastrofin. Luomu on noussut tässä käsitteenä isoksi, vaikkakin sen myynti ja tuotantomäärät ovat pieniä.
Vinnari nostaa esille myös paikallista ja kausittaista ruokatuotantoa suosivan syväekologia, luonnon itseisarvoa eteenpäin vievän ekologisen modernisaation sekä Vinnarin oman tulkinnan, syvämodernisaation.

Kestävän kehityksen dimensiot

Ravintotuotannon kestävää kehitystä voidana arvioida kestävän kehityksen dimensioiden kautta, joiksi on usein listattu taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristäasioiden dimensio.

Vinnari pitää näiden dimensioiden huomioimista riittämättömänä. Hänen mukaansa kestävästä kehityksestä tulee voida puhua tapauskohtaisesti.
– Jos me katsotaan tieteellistä keskustelua vaikkapa ruuan kulutuksesta, on aika vaikea puhua siitä siten, että unohtaa kokonaan sen kulttuurisen dimension mikä ruualla on, sillä ruoka on kuitenkin hyvin iso osa sitä kulttuuria joka meillä on ympärillämme, Vinnari toteaa.

Samoin Vinnari nostaa esiin eläineettisen dimension. Eläinkysymyksistä on puhuttu jo tuhansia vuosia, jolloin eläinetiikan ohittaminen ruokakysymyksissä olisi hänen mukaansa aika iso juttu.

Kuuntele Vinnarin puheenvuoro kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto 24'05"

 

Puheenvuoro on taltioitu Itä-Suomen yliopiston järjestämiltä Tieteen päiviltä.
Lisää Tieteen päivien antia:

Katso myös:

 

Footer