Omistusrakenne vaikuttaa pk-yritysten rahoitukseen

Kimmo Salvén - 16.5.2014 - 08:45:37

Kuva: Itä-Suomen yliopistoOmistusrakenteella on vaikutusta pk-yritysten rahoitukseen, todetaan KTL Jaana Lappalaisen tuoreessa väitöskirjatyössä. Perheyritykset joutuvat tutkimuksen mukaan hylkäämään investointeja useammin kuin ei-perheyritykset muun muassa rahoituksen saannin vaikeuden vuoksi. Investointien määrässä perhe- ja ei-perheyrityksillä ei ole kuitenkaan merkittävää eroa.

Perheyritykset käyttivät rahoituksessa ostovelkoja, rahoitusyhtiöitä ja nykyisiä omistajia useammin kuin ei-perheyritykset. Lisäksi perheyritysten omistaja-johtajat suhtautuivat kielteisemmin pankkilainoihin ja ostovelkoihin kuin ei-perheyritykset, ja positiivisemmin puolestaan omistajien lisäsijoituksiin.

Lappalainen havaitsi, että pk-yritykset noudattavat rahoituskäytännöissään pääosin pecking order -teoriaa, jonka mukaan yritykset käyttävät ensisijaisena rahoituslähteenään tulorahoitusta, toissijaisena vierasta pääomaa eli lyhyt- tai pitkäaikaisia lainoja ja vasta viimeisenä vaihtoehtona ulkopuolista oman pääoman ehtoista rahoitusta.

Yrityksen johdon omistamat pk-yritykset kasvavat hitaammin, mutta ovat kannattavampia

Väitöstutkimuksen mukaan pk-yritykset, joissa yrityksen johto omistaa yritystä, kasvavat hitaammin, mutta ovat kannattavampia kuin muut saman kokoluokan yritykset. Vastaavasti pk-yritykset, joissa omistajina on pääomasijoittajia, kasvavat nopeammin, mutta niillä on heikompi kannattavuus.

Myös hallituksen ulkopuolisilla jäsenillä on tutkimuksen mukaan vaikutusta kasvuun ja kannattavuuteen. Yritykset, joiden hallituksessa on ulkopuolisia jäseniä, kasvavat hitaammin ja ovat heikommin kannattavia. Tulos viittaa Lappalaisen mukaan siihen, että omistaja-johtajat ovat riskin karttajia ja pääomasijoittajat puolestaan sijoittavat yrityksiin, joiden kasvumahdollisuudet ovat korkeat.

– Ulkopuolisten hallitusten jäsenten läsnäolo hallituksessa viestinee siitä, että rahoittajat ovat vaatineet ulkopuolisten hallitusten jäsenten nimittämistä agenttiongelmien vähentämiseksi. Vaihtoehtoinen selitys voinee olla, että ulkopuolisia on otettu hallituksen jäseniksi, jotta yritysten taloudellista suorituskykyä voitaisiin parantaa ulkopuolisten tuoman osaamisen ja asiantuntijuuden kautta, Lappalainen toteaa.

Lappalainen tarkasteli väitöstutkimuksessaan omistusrakenteen ja hallituksen kokoonpanon sekä agenttiongelmien välisiä yhteyksiä 600 suomalaisessa pk-yrityksessä. Tutkimusaineisto on vuosilta 2000–2005. Pk-yritysten rahoitusta sekä rahoitus- ja investointikäyttäytymistä on tutkittu varsin vähän. Aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty pääasiassa listattuihin ja suuriin yrityksiin, ja niiden perusteella omistusrakenteella ja hallituksen kokoonpanolla on vaikutusta yritysten kasvuun, kannattavuuteen sekä yritysten rahoitus- että investointikäyttäytymiseen.

KTL Jaana Lappalaisen pk-yritysten taloushallinnon ja rahoituksen alan väitöskirja Association between corporate governance structures and agency problems in small firms – Evidence on Finnish SMEs tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 16.5.2014.

 

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Lisätietoa muotoiluasetuksista

Footer