K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Studia Generalia - Kuopion yliopiston
40-vuotisjuhlaseminaari

» Luentosarjan etusivulle

Professori Ari Laaksonen:
Ilmasto muuttuu, mutta kuinka paljon?


Pitkäaikaiset lämpötilanmittaukset ovat osoittaneet, että maapallon keskilämpötila on kohonnut noin
0,6 astetta viimeisen sadan vuoden aikana.

Lämpeneminen on yhdistetty ilman hiilidioksidipitoisuuden kohoamiseen. Ilmastomallit ennustavat, että lämpeneminen jatkuu tulevaisuudessakin, mutta ennusteiden haarukka on sangen laaja - noin 2-6 astetta vuoteen 2100 mennessä.

 
     

Ilmastoennusteiden epävarmuus johtuu toisaalta mallintamiseen liittyvistä tieteellisistä epävarmuuksista ja toisaalta vaihtelevista arvioista siitä, miten hiilidioksidipäästöt kehittyvät tulevaisuudessa. Esitelmässä käsitellään laajemmin näitä epävarmuustekijöitä.

Kasvihuonekaasuista tärkein on vesihöyry. Ilman vesihöyryä maapallon
lämpötila olisi huomattavasti nykyistä alhaisempi.

     

Professori Laaksonen kertoo seuraavassa kasvihuonekaasuista sekä niiden määrissä tapahtuneista muutoksista esiteolliselta ajalta tähän päivään.

 
kuuntele Kesto: 5'03"
     

Luotettavina pidettäviä lämpötilamittauksia on tehty viimeisen 100 vuoden ajan. Tänä aikana maapallon keskilämpötila lämpötila on noussut n. 0,6 astetta.

Hiilidioksidin määrä 1800-luvun puolivälistä tähän päivään on noussut hyvin samanaikaisesti lämpötilannousun kanssa.

kuuntele Kesto: 6'41"
  Kuva: Kimmo Nyyssönen
     

Ilmastonmuutoksen mallintaminen

 

Ilmastonmuutoksen mallintaminen ei ole helppoa. Jotta mallintamisessa voidaan ennustaa tulevaa, täytyy myös ymmärtää ilmastonmuutoksen historia.  
kuuntele Kesto: 8'35"
     
Mallintamiseen liittyy myös paljon epävarmuustekijöitä, jotka voidaan jakaa kahteen pääryhmään: tieteelliset ja yhteiskunnalliset epävarmuudet. Seuraavassa Laaksonen kertoo tieteellisistä epävarmuustekijöistä.  
kuuntele Kesto: 6'04"
     
Ilman puhtautta voidaan määrittää hiukkaspitoisuuden avulla. Puhdas ja likainen ilma vaikuttavat eri tavoin pilvien ja sateen muodostumiseen. Likainen ilma muodostaa enemmän pilviä jotka toimivat heijastimena maan ja avaruuden välillä.  
kuuntele Kesto: 11'47"
     
Entä mitä ovat yhteiskunnalliset epävarmuustekijät? Suurin epävarmuustekijä on hiilidioksidipäästöissä tapahtuvat muutokset.
     
Laaksonen esittelee Suomea käsitteleviä skenaarioita vuoteen 2080 saakka. Lämpötilat nousevat vääjäämättä 2-6 astetta, samoin sademäärät ovat kasvamassa.  
kuuntele Kesto: 8'27"
     
Myös maailmanlaajuiset ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat merkittäviä. Esimerkiksi arktisen jääpeitteen pinta-ala pienenee huimaa vauhtia. Tällä taas on suuria vaikutuksia merenpinnan nousuun.
     
Kansainvälisen ilmastopaneelin tuottamassa raportissa todetaan merenpinnan nousevan pahimmassa tapauksessa lähes metrillä vuoteen 2100 mennessä.  
kuuntele Kesto: 3'44"
     
Vaikka päästöt saataisiinkin kuriin ja voimakkaaseen laskuun, hiilidioksiidin määrä ilmakehässä pysyy nykytasollaan vielä kauan.
     
Vaikka ilman lämpötila vakiintuukin kohtalaisen nopeasti, merien lämpötila jatkaa edelleen hidasta lämpenemistään. Tämän vuoksi jäätiköiden sulaminen ei lakkaa vielä pitkään aikaan.  
kuuntele Kesto: 4'40"
     
» Luentosarjan etusivulle