K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Studia Generalia - Kuopion yliopiston
40-vuotisjuhlaseminaari

» Luentosarjan etusivulle

Professori Juha Kinnunen:
Hyvinvointipalvelut vuonna 2015


Väestön ikääntyminen, nopea teknologian kehitys ja henkilöstön rajallisuus johtavat palvelujen ehkä radikaaleihinkin uudistuksiin. Vuonna 2015 palvelurakenne lienee hyvin erilainen verrattuna nykyiseen. Kyse ei ole pelkästään hallinnollisista rakennejärjestelyistä, vaan käynnissä on syvällinen toimintamallien muutos.

 
     

Kansalaisen ja asiakkaan asema ja vastuu voimistuu suhteessa ammattilaisiin. Sähköinen asiointi laajenee ja palvelujen aika- ja paikkariippuvuus vähenevät. Kansalaiset käyttävät palveluja itsenäisesti samaan tapaan kuin pankkipalveluja.

Uusia lääkkeitä ja muita hoitomahdollisuuksia tulee kiihtyvästi lisää, mutta ne ovat hyvin kalliita ja siksi niiden käyttöä joudutaan rajoittamaan. Tämä aiheuttaa kiivasta keskustelua ja eriarvoisuuden riskejä. Hyvin hallittu kehitys turvaa riittävät taloudelliset ja inhimilliset resurssit, mutta toisaalta uhkana on ajautuminen amerikkalaismalliseen kustannuskriisiin.

     

Kinnunen toteaa, että niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta on tärkeää tietää tulevaisuudesta. Ilman tulevaisuusvisioita suunnitelmallisuus ja tukeviin tilanteisiin varautuminen olisi hyvinkin erilaista totuttuun verrattuna. Suuri osa tilanteista ei tule sattumalta, vaan ne pohjaavat tehtyihin valintoihin.

kuuntele Kesto: 3'55"

 

 
     

Tulevaisuuden ennakointi voidaan Kinnusen mielestä jakaa karkeasti kolmeen laatikkoon:

Mikä tulevaisuudessa on mahdollista? Mikä tulevaisuudessa on toivottavaa tai vältettävää? Mikä tulevaisuudessa on todennäköistä?

 

Trendit, megatrendit, villit hevoset, heikot signaalit - miten kehityksen todennäköisyyksiä voidaan sitten arvioida ja kenen arvioita voidaan pitää luotettavina?

 
kuuntele Kesto: 6'16"
     
     
Miltä sitten näyttää terveydenhuolto vuonna 2015? Mahdollisia skenaarioita selvitettiin Terveydenhuollon tulevaisuudet -hankkeessa. Lähes kaikki asiantuntijat ovat yhtämielisiä siitä, että edessä on skenaariosta riippumatta suuri terveydenhuollon murros.
     
Yksi suurimmista syistä murrokselle on väestön kehitys sekä iän että maantieteellisen sijainnin osalta. Muita vaikuttimia ovat mm kustannuskehitys, terveydenhuollon ammattilaisten saatavuus sekä väestön kasvavat odotukset.  
kuuntele Kesto: 4'47"
     
Eri ikäryhmien tarvitsemat terveydenhuollon palvelut ovat jokseenkin erilaisia. Väestön nopea ikääntyminen tuokin uusia haasteita terveydenhuollon järjestämiseen.
     
Nämä haasteet heijastuvat myös vaatimuksina kansantalouden tilalle sekä terveydenhuollon ammattilaisten koulutusmäärille.  
kuuntele Kesto: 5'08"
     
Terveydenhuollon menojen nousu on ollut voimakasta, vuodesta 1960 vuoteen 2004 menot ovat kymmenkertaistuneet. Nykyisten hyvinvointipalvelujen laajuus aiheuttaakin ongelmia monille kunnille. Odotukset hyvinvointipalveluja kohtaan kasvavatkin nopeammin kuin kuntien tulot.
     

Kysymys kuuluukin - mikä on terveydenhuoltoon laitetun rahan vaikuttavuus?

 
kuuntele Kesto: 6'58"
     
 

Skenaariot vuoteen 2015

Seuraavassa Professori Juha Kinnunen esittelee kolme ennakointimallia tulevaisuuden terveydenhuollon tulevaisuuden osalta.

     
Ennakointi 1:
Kansalaisen ja asiakkaan näkökulma
  • Asiakkaan & kansalaisen asema ja rooli vahvistuu
  • Asiakkaan ja kansalaisen vastuu lisääntyy
  • Osa palveluista siirtyy verkkoon
 
kuuntele Kesto: 7'19"
     

Ennakointi 2:
Palvelun tuottajien näkökulma
  • Niukkuus kasvaa, palveluja joudutaan rajoittamaam
  • Uusi teknologia avaa uusia mahdollisuuksia
  • Yhä suurempi osa palveluista siirtyy pois laitoksista, esim mobiilit hoivapalvelut
  • Uudet palvelumuodot: monipalvelukontakti
 
kuuntele Kesto: 7'08"
     
Ennakointi 3:
Palvelun järjestäjien ja rahoitajien näkökulma
  • Kumppanuus ja verkostomainen toimintamalli palvelujen tuottamisessa
 
kuuntele Kesto: 4'03"
     
     
Miten perus- ja erityispalvelujen kehittäminen tulisi sitten toteuttaa, ja mikä on riittävä väestöpohja terveydenhuollon peruspalvelujen tai erikoissairaanhoidon järjestämiseksi?  
kuuntele Kesto: 3'06"
     
Lopuksi professori Juha Kinnunen luo katseen tulevaisuuteen, tämän päivän ja vuoden 2015 välille.  
kuuntele Kesto: 7'54"
     
» Luentosarjan etusivulle