K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Kari Neilimo:
Antaako nykypäivän kaupallinen koulutus valmiudet menestyä myös tulevaisuuden yritysmaailmassa?

Lokakuun alussa Kuopiossa juhlittiin suomenkielisen kaupanalan opetuksen 120. vuosipäivää. Juhlapuhujaksi tilaisuuteen saapunut vuorineuvos, taloustieteiden tohtori Kari Neilimo loi aluksi lyhyen katsauksen historiaan, siihen kun suomenkielinen kaupan alan opetus aloitettiin juuri Kuopiossa 120 vuotta sitten. Tällä oli merkitystä sekä Kuopion että myös kansallisen talouselämän kehityksen kannalta.

 
Kuva: Kimmo Salvén

Vuorineuvos, taloustieteiden tohtori
Kari Neilimo

 
 

Neilimo toteaa, että jälkikäteen voi vain ihailla Kuopion suomenkielisen kauppakoulun perustajien näkemystä kauppakoulun tehtävistä. Opetusta annettiin kaupallisissa ammattiaineissa sekä yleissivistävissä aineissa, ja jo tuolloin opiskelijoiden sukupuolista tasa-arvoa korostettiin voimakkaasti. Kuopion kauppaoppilaitos oli lähtötilanteessa asemoitu erinomaisella osaamistasolla ja kaukonäköisyydellä palvelemaan pohjoissavolaista ja suomalaista elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa myös pidemmällä aikavälillä.

Edelleen Neilimo pohtii sitä, miten kauppakoulun perustajien linjaukset pätevät nyky-yhteiskunnan tai tulevaisuuden opetusvaatimusten kanssa. Hän luotaa puheessaan modernin yhteiskunnan ja nykyisten oppilaitosten hyviä ja huonoja puolia sekä sisäänottomääriä ja eri oppiasteiden välisiä painotuksia. Hän muun muassa lisäisi merkonomikoulutuksen volyymia ja vastaavasti pienentäisi hieman tradenomikoulutuksen sisäänottomääriä.

Kari Neilimo nostaa esiin myös ns. ABC-valmiudet (Academy, Business, Consulting), joita hän odottaa työelämään siirtyvällä opiskelijalla olevan. Tällä kolmiosaisella mallilla hän tarkoittaa sitä, että opiskelijalla tulee työelämään siirtyessään olla riittävät teoreettiset valmiudet, kokemusta ja näkemystä siitä miten työelämässä käytännössä toimitaan sekä kykyä olla aktiivisesti mukana ratkaisemassa työelämässä vastaan tulevia ongelmia ja haasteita.

     
Kuuntele puheenvuoro kokonaisuudessaan.  
kuuntelekuuntele Kesto 28'58"


Puheenvuoro on taltioitu 3.10.2007 Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston järjestämässä "120 vuotta kaupallista koulutusta Kuopiossa" -juhlatilaisuudessa.

Puheenvuoro löytyy myös tekstimuodossa Savonia-ammattikorkeakoulun
verkkosivuilta
(PDF).

Toimittaja: Kimmo Salvén

Puheenvuorossa:

  • Vuorineuvos, taloustieteiden tohtori Kari Neilimo

1.11.2007
Anna palautetta, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: