Hauki, lohi ja kuha pannaan - onko kala turvallista ravintoa?

Ison silakan, Itämerestä pyydetyn lohen, hauen ja sisävesien petokalojen syönnistä kohistaan aika ajoin. Kalansyönnin terveysvaikutukset ovat kiistattomat, mutta samalla tiedossa on se, että kaloihin kertyy myrkyllisiä aineita, kuten dioksiinia ja metyylielohopeaa.

  Kuva: Anne Haapalainen
     

Kuopiolainen dioksiinitutkija Jouko Tuomisto sanoo, että tällä hetkellä hankalin kaloihin kertyvä haitta-aine on metyylielohopea, jonka pitoisuudet esimerkiksi vanhassa, suuressa hauessa voivat nousta hyvinkin suuriksi.

kuuntele Kesto 5'13"
 
Emeritusprofessori Jouko Tuomisto
     

Elintarvikeviraston kalankäyttösuosituksissa on säädelty ison silakan ja lohen käyttöä dioksiinien takia sekä hauen ja petokalojen käyttöä metyylielohopean takia.

Metyylielohopeaa on kertynyt maaperään muun muassa kivihiilen polton seurauksena. Dioksiineista taas suurin osa tulee savupäästöjen, kuten jätteenpolton kautta. PCB-yhdisteet ovat teknisiin tarpeisiin tehtyjä kestäviä öljyjä, jotka ovat joutuneet ympäristöön teollisuuden päästöistä.

     

Emeritusprofessori Jouko Tuomiston mukaan kalaa voi huoletta syödä ainakin kaksi kertaa viikossa, mutta eri kalalajeja on syytä käyttää vaihdellen. Lapsille, nuorille ja raskaana oleville on annettu vielä omia erityissuosituksia kalan syönnin suhteen.

 
kuuntele Kesto 6'05"
     
Jouko Tuomisto toteaa, että kalassa olevia vierasaineita voidaan vähentää poistamalla kalan nahka ruoanvalmistuksen yhteydessä. Kasvatetun kalan osalta tärkeää on pitää huolta kaloille syötettävän rehun puhtaudesta.
     

 

Tällä hetkellä tuoreessa kalassa saa olla dioksiineja 4 pikogrammaa grammassa. EU tulee muuttamaan suositusta niin, että jatkossa mukaan lasketaan myös niin sanotut dioksiinin kaltaiset PCB-yhdisteet ja raja-arvo kaksinkertaistuu. Kuinka tämä tulee muuttamaan kalan syöntisuosituksia?

kuuntele Kesto 7'30"


Toimittaja: Anne Haapalainen

Haastateltavana:

  • Emeritusprofessori Jouko Tuomisto, Kuopion yliopisto

31.1.2006