K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Arkkipiispalla vieraana

Arkkipiispalla vieraana on Kuopion kaupungintalolla pidettävä esitelmä- ja keskustelusarja.

Ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leon kutsumina tavataan tunnettuja tieteen, talouselämän, taiteen ja muiden alueiden edustajia. Teemojen käsittelyssä korostuvat eettiset näkökulmat.

Taustayhteisöinä mukana ovat Kuopion kaupunki, Kuopion Yliopistoseura ry ja Karjalan hiippakunnan säätiö.

» Ohjelmasarjan etusivulle

 

  Kuva: Kimmo Nyyssönen
 

Konsernijohtaja Björn Wahlroos:
Markkinatalous, yritykset ja yhteiskuntavastuu

     

Sarjan toisena vieraana oli konsernijohtaja Björn Wahlroos.

Tilaisuuden aluksi arkkipiispa Leo esitteli vieraan.

kuuntele Kesto: 2'52"

Wahlroosin luentoa varten sovittu teema muuttui aiottua ajankohtasemmaksi paperiteollisuudessa tapahtuneiden alasajopäätösten myötä.

Wahlroos tekee luennossaan eroa yritysmaailman etiikan ja yhteiskuntavastuun välille. Hän toteaa muun muassa, että yritys voi olla eettinen myös olematta yhteiskuntavastuullinen.

  Kuva: Kimmo Nyyssönen
     

Hän muistuttaa myös, että yritysten pääasiallinen tehtävä on kantaa vastuuta omistajilleen tuottamalla tulosta, toimien kuitenkin eettisesti kestävällä tavalla.
Mikäli haluaisimme yritysten kantavan valtion vastuita niin sanotun yhteiskuntavastuun nimissä, nämä vastuut tulee säätää lailla. Muutoin yritys ajautuisi helposti tilanteeseen, jossa se rikkoo osakeyhtiölakia ja toimii omistajiensa etujen vastaisesti.

Onko yhteiskuntavastuuta tukevia säädöksiä sitten kovin helppoa saada aikaan? Avoimessa globaalissa maailmassa tämä saa helposti aikaan sen, että Suomesta tulee entistä kilpailukyvyttömämpi maa muihin verrattuna.

     
Wahlroosin mielestä suomalaiset yritykset ovat hyviä yhteiskuntavastuun kantajia, mutta myös hyviä ensisijaisen, eli yritysmaailman vastuunsa kantajia.  
kuuntele Kesto: 32'42"
     

Wahlroosin puheenvuoron jälkeen oli yleisökysymysten aika. Koska kysymyksiä tuli niin paljon, kysymyksistä ja niiden vastauksesta on muodostettu kaksi erillistä äänitiedostoa. Seuraavassa mainitaan vain osa esitetyistä kysymyksistä.

Wahlroos aloittaa vastaamalla yhteenvedolla kysymykseen siitä, mikä on yrityselämän vastuu yhteiskunnalle ja suomalaisuudelle. Lisäksi häneltä perätään syitä siihen, miksi kansan piti auttaa yritysmaailmaa pankkikriisin yhteydessä, mutta yritysmaailma ei näe vastaavia velvoitteita yhteiskunnan suuntaan. Entä toimiiko markkinatalous kaikkialla samalla tavoin, mistä johtuu että toimintoja siirretään yksilökeskeisistä maista yhteisökeskeisiin maihin?

     

Wahlroosilta kysyttiin myös siitä, kuinka hän suhtautuu yritysten toimiin yhteisten luonnonvarojen käyttäjinä.

 
kuuntele Kesto: 29'52"
     
Kun yrityksillä ei ole yhteiskuntavastuuta, se vastuu jää yksityisille, muun muassa eri yritysten omistajille. Wahlroosilta kysytään, kuinka hän suhtautuu siihen etteivät edes kaikki yksilöt pyri vastaamaan omasta yhteiskuntavastuustaan, vaan esimerkiksi siirtävät omaisuuttaan ulkomaille. Kuinka veroja tulevaisuudessa kannetaan?
     
Entä kuinka voi suomalainen verorahoin hoidettava terveydenhuolto tai koulutus, nyt ja tulevaisuudessa?  
kuuntele Kesto: 26'49"
     
» Ohjelmasarjan etusivulle    




 



Anna palautetta toimitukselle, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: