Kuntakenttä muuttuu, muuttuvatko koulutuskuntayhtymät?

Suomessa on 51 toisen asteen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymää. Osa kuntayhtymistä toimii koko maakunnan alueella, jotkut yhden kunnan pyörittämänä.

     
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen
 
Alue ja kuntaministeri Hannes Manninen
 
Kansanedustaja Anne Huotari
 
Savonia AMK:n rehtori Veli-Matti Tolppi
 

 

Edessä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus tuonee mukanaan ison määrän kuntaliitoksia. Selvää on, että kuntayhtymien määrä tulee myös laskemaan.
Siitä tässä jutussa haastateltavina olleet kuntaministeri Hannes Manninen, kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja kansanedustaja Anne Huotari ovat yhtä mieltä.

Kaikille tutuu sopivan ammatillisen koulutuskuntayhtymän kooksi maakunnan kokoinen koulutusyksikkö. Eli koulutuskuntayhtymä per maakunta.

 

kuuntele Kesto 8'34"

 

Keskustelua ammattikorkeakoulujen valtiollistamisesta on käyty kiivaasti viime vuodesta lähtien.

Opetusministeri Antti Kalliomäen mielestä nykyisenkaltainen omistajuuden jakautuminen vaikeuttaa liiaksi korkeakoululaitoksen valtakunnallista kehitystyötä ja ohjausta. Tämä epäkohdan korjaaminen onkin asian jatkovalmistelun oikea lähtökohta.

Omistusrakennetta onkin Kalliomäen mukaan uudistettava muodossa, jossa valtiolla on tavalla tai toisella nykyistä vaikuttavampi omistajarooli.

Sekä Manninen, Huotari, että Kietäväinen vastustavat jyrkästi niin ammattikorkeakoulujen valtion haltuun siirtämistä kuin niiden yhtiöittämistäkin.
Yksi tämän valtio-omistusmuodoistahan oli ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Savonia AMK:n rehtori Veli-Matti Tolppi taas ei pelkää yhtiöittämistä.

 

kuuntele Kesto 7'27"

 

Ammattikorkeakouluja on kritisoitu eri puolilta. Insinöörikoulutus on saanut täysilaidallisen elinkeinoelämältä, kaupan alan opiskelijat ovat vaatineet tradenomiopiskelijoiden aloituspaikkojen rajua karsintaa, jne.
Savonia AMK:n rehtori Veli-Matti Tolppi sanoo, että juuri näistä tehtävistä tulee lähtemään paljon väkeä eläkkeelle.

 

kuuntele Kesto 4'00"

 


Toimittaja: Kari Salmela

Haastateltavana:

  • Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen
  • Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto
  • Kansanedustaja Anne Huotari
  • Rehtori Veli-Matti Tolppi, Savonia AMK

13.3.2006