Humanismin Illat, vieraana Erkki Toivanen. Kuva: Kimmo Salvén
K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Kuva: Kari Salmela

 

Jyrki Katainen:
Hammaslääketieteellisestä päätökset keväällä

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen ei Kuopion yliopiston avajaisiin tuonut odotettua ilosanomaa hammaslääkärikoulutuksen aloittamisesta Kuopiossa.

- Hammaslääketieteen opiskelupaikkojen lisäämisestä tehdään päätöksen ensi keväänä. Samalla päätetään mihin lisäpaikat kohdentuvat.
- Olennaista on etsiä kustannustehokkaimmat ja tavoitteen kannalta parhaat paikat. Luulen, että Kuopion yliopisto pärjää tässä vertailussa hyvin, sanoi Katainen.

 

Avajaisten lehdistötilaisuudessa valtionvarainministeri Katainen ja Kuopion yliopiston rehtori Matti Uusitupa näkivät, että lisäpaikkojen saanti hammaslääkärikoulutukseen ei ole ainoastaan koulutuspoliittinen asia. Molemmat pitivät asiaa ennen muuta terveyspoliittisena kovan hammaslääkäripulan takia.

Kun hallitus päättää uusista hammaslääketieteen koulutuspaikoista ja niiden sijainnista keväällä 2008, voi hammaslääkärikoulutus alkaa Kuopiossa aikaisintaan syksyllä 2009.

Itä-Suomen yliopistohanke ihailtavaa rohkeutta

- Tämä on todella ihailtavaa. Kysymys on suuresta rohkeudesta ja halusta vaikuttaa omaan tulevaisuuteen, suitsutti Katainen.
Itä-Suomen yliopistohanke on tällä hetkellä yksi kolmesta isosta, yliopistoista itsestään lähteneistä reformihankkeista.  Itä-Suomen yliopiston lisäksi ovat Turun yliopiston konsortio ja Helsinkiin sijoittuva innovaatioyliopisto. Hallitus on myöntänyt Itä-Suomen yliopistohankkeeseen ensi vuodelle 3 miljoonaa euroa ja Katainen lupasi tuen jatkuvan vuosina 2009 ja 2010.

Säästöjä ei tule kohdentaa opetukseen ja tutkimukseen

Yliopistokenttää on puhuttanut tuottavuusohjelma, Kataisen mielestä ihan ymmärrettävistä syistä.

Katainen sanoi, että hallituksessa vakaata tahtoa tuottavuusohjelman uudelleen arviointiin syksyllä.
- Tavoite on, ettei säästö kohdennu opetukseen ja tutkimukseen ihan samalla tavalla kuin nyt. Meidän keskeinen päämäärä on se, että Suomessa päästäisiin parempaan opettaja-opiskelija lukumääräsuhteeseen. Tämä on se missio, sanoi Katainen.

Yliopistoreformin aika on nyt

Hallintouudistus on Kataisen mukaan Suomen yliopistolaitoksen suurin muutos sen jälkeen kun yliopistot perustettiin.
- Uudistuksessa hallintoa muutetaan siten, että yliopisto voi olla joko yksityisoikeudellinen säätiö tai julkisoikeudellinen yksikkö.
Kataisen mukaan tällä vapautetaan yliopiston kohdentamaan varoja esimerkiksi siihen missä se pyrkii maailman huipulle. Yliopisto ei ole näin sidottu opetusministeriön kanssa käytäviin tulosneuvotteluihin, painotti Katainen.

Globaali kilpailu osaajista ja tutkimuksen laadusta on kova haaste myös Suomelle, sanoi Katainen  Kataisen yliopistoreformiksi nimeämä hanke tulee hänen mukaansa eduskuntakäsittelyyn 2009 keväällä.


Toimittaja: Kari Salmela

Haastateltavana:

  • Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

6.9.2007
Anna palautetta, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: