K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Kuva: Anne HeikkinenAsuntoalue elävöittää Savilahden kampussuunnitelmaa

Opetusta, tutkimusta, yritystoimintaa, palveluja ja asuntoja - näin voi tiivistää Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteisen kampuksen suunnitelman. Korkeakoulujen yhteinen kampusvisio muokkaa Kuopion yliopiston alueen uuteen uskoon. Parkkipaikat väistyvät Savilahden pohjukkaan rakennettavan piazzan, kampustorin tieltä ja alueelle kohoaa ainakin yksi uudisrakennus ammattikorkeakoululle.

Yhteinen kampus mullistaa eniten Savonia-ammattikorkeakoulun elämää, joka on siirtymässä kokonaisuudessaan kampukselle. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa ammattikorkeakoulusta kampukselle siirtyvät liiketalouden ja matkailun sekä terveysalan koulutukset ja niiden 2000 opiskelijaa sekä 200 henkilökunnan jäsentä. Myöhemmin harkittaneen myös ammattikorkeakoulun tekniikan opetuksen siirtämistä kampukselle.

Kampusvision toteuttamisen seuraavissa vaiheissa kampusalueen tavoiteltu kaupunkimaisuus korostuu, sillä kampuksen viereen halutaan myös asumisalueita opiskelija-asumisineen ja uusine palveluineen.

Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteisen kampuksen perustamiseen ovat vaikuttaneet amk:n tilantarve ja yliopiston ja amk:n vuonna 2005 käynnistynyt konsortiohanke. Konsortiossa luodaan muun muassa yhteisiä korkeakoulujen tukipalveluja, kuten kirjasto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut. Yhteisellä kampuksella voidaan yhdistää tilankäyttöä.

Kaiken kaikkiaan Savilahden kampus muodostaa alueella jo olevien yliopistollisen sairaalan, Technopoliksen, useiden sektoritutkimuslaitoksien ja lukuisien yrityksien kanssa vetovoimaisen ympäristön opiskelijoille, opetushenkilökunnalle, yrityksille ja asuinrakentamisen myötä myös alueen asukkaille.

Kaiken keskellä Kampussydän

Suunnitelman mukaan ensimmäisessä, Kampussydämeksi kutsutussa vaiheessa Snellmanian ja Studentian väliin sijoittuisi uudisrakennus ja sen läheisyyteen kampustori, joka toimisi alueen sisääntuloväylänä ja ranta-alueen kanssa muodostaisi elävän kohtaamispaikan. Kampukselle kaavaillaan myös uusia palveluja ja pysäköintilaitoksen rakentamista. Suunnitelmien mukaan ensimmäinen vaihe voisi valmistua vuosina 2011-2012. Toisessa vaiheessa rakentaminen kohdistuisi Snellmanian ja Bioteknian väliin ja kolmannessa vaiheessa Melania-rakennuksen taakse.
Yhteiskampuksen eteneminen edellyttää kaavamuutosta. Syksyn aikana käynnistyy yliopiston tilankäytön tehokkuuden mittaaminen. Sen tuloksia hyödynnetään tilaratkaisujen suunnittelussa.

Kuopion yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu näkevät kampusalueen tulevaisuudessa Euroopan johtavana terveyden, ympäristötieteiden, hyvinvointiosaamisen, teknologian ja matkailu- ja liiketalouden osaamiskeskittymänä. Kampusvisiota kommentoivat seuraavassa hallintojohtaja Päivi Nerg Kuopion yliopistosta ja rehtori Veli-Matti Tolppi, Savonia-ammattikorkeakoulusta.

kuuntelekuuntele Kesto 10'15"

 

 

 

 

 


Toimittaja: Anja Hiltunen

Havainnekuva: Pöyry Group

Haastateltavana:

  • Hallintojohtaja Päivi Nerg, Kuopion yliopisto
  • Rehtori Veli-Matti Tolppi, Savonia-ammattikorkeakoulu

1.10.2008
Anna palautetta, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: