K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Itä-Suomen yliopiston tiedekuntien ala- ja koulutusrakenteista päätös

2010 aloittavan Itä-Suomen yliopiston organisaation muodostaminen etenee. Joensuun ja Kuopion yliopistojen hallitukset päättivät tiedekuntien ala- ja koulutusrakenteista. Tiedekuntajako perustuu tasavahvojen, nykyistä isompien ja vahvempien tulosyksikköjen muodostumiseen. Myös alayksiköistä tulee nykyistä suurempia. Alayksiköt ovat laitoksia, osastoja tai tiedekunnan alaisia instituutteja, joiden alayksiköt jakaantuvat tiedekuntien päätöksellä oppiaineisiin, oppiaineryhmiin tai vastaaviin yksiköihin.

Itä-Suomen yliopistossa on neljä tiedekuntaa. Joensuussa toimivassa filosofisessa tiedekunnassa ovat humanistinen osasto, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto ja teologian osasto. Harjoittelukoulut sijaitsevat Joensuussa ja Savonlinnassa.

Kuopiossa toimivaan terveystieteiden tiedekuntaan sijoittuvat A.I. Virtanen -instituutti, farmasian laitos, hoitotieteen laitos, lääketieteen laitos sekä erillislaitoksena Valtakunnallinen koe-eläinkeskus. Farmasian laitos tulee jakautumaan myöhemmin oppiaineryhmiin.

Kahdella kampuksella toimiva luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta muodostuu seitsemästä laitoksesta. Joensuun ja Kuopion kampuksilla toimivat fysiikan ja matematiikan laitos sekä tietojenkäsittelytieteen laitos. Joensuun kampuksen laitoksia ovat biologian laitos, kemian laitos ja metsätieteiden osasto. Kuopiossa toimivia ovat biotieteiden laitos ja ympäristötieteen laitos. Tiedekunnan erillislaitoksena toimii Mekrijärven tutkimusasema.

Joensuun ja Kuopion kampuksilla toimivaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan tulee viisi laitosta ja kaksi tutkimuslaitosta. Kahdella kampuksella toimivia laitoksia ovat kauppatieteiden laitos ja yhteiskuntatieteiden laitos. Joensuun kampukselle sijoittuvat oikeustieteiden laitos ja historia- ja maantieteiden laitos, ja Kuopion kampukselle sosiaali-, terveyshallinto- ja taloustieteiden laitos. Joensuun kampuksella toimintaansa jatkavat Karjalan tutkimuslaitos ja Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos.


Muutoksia koulutusrakenteisiin

Kuopiossa toimiva teknis-luonnontieteellinen koulutusohjelma lakkaa ja alan koulutus sulautetaan fysiikan koulutusohjelmaan, josta tulee Joensuun ja Kuopion kampuksien yhteinen koulutusohjelma. Lääkeainekemian maisterikoulutus siirtyy kemian laitoksen kansainvälisen maisteriohjelman suuntautumisvaihtoehdoksi.

Yhteiskuntatieteiden laitoksella maisterin tutkinnon voi suorittaa viidessä pääaineessa: sosiaalityö, sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka ovat pääaineita, jotka toimivat molemmilla kampuksilla eri painotuksilla.

Kauppatieteiden laitoksen koulutus jakautuu neljään teema-alueeseen, joilla on yhteinen kandidaattiohjelma. Joensuun kampuksen alueet ovat kilpailukykyinen palveluliiketoiminta ja yritysoikeus ja talous, Kuopion kampuksella puolestaan taloushallinto ja rahoitus sekä innovatiivinen liiketoiminta.

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella voi suorittaa hyvinvointitalouden maisterin ja kandidaatin tutkinnon, sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteritutkinnon ja sosiaali- ja terveydenhuolloin tietohallinnon maisteriohjelman. Koulutusrakenteiden ja pääaineiden valmistelu jatkuu kevääseen 2009. Itä-Suomen yliopiston hallitus päättää pääaineista ja aloituspaikoista syksyllä 2009.

Hallinnon ja palvelulaitosten valmistelu etenee

Itä-Suomen yliopiston keskushallinnon sekä erillis- ja palvelulaitosten organisoituminen etenee. Uuteen yliopistoon tulee kuusi erillis- ja palvelulaitosta. Erillislaitoksia ovat aikuiskoulutusyksikkö ja apteekki. Aikuiskoulutusyksikkö muodostuu nykyisistä Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan aikuiskoulutusta tarjoavista yksiköistä ja sen nimeksi tulee Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Uuden yliopiston neljä palvelulaitosta muodostuvat nykyisistä Joensuun ja Kuopion yliopistojen palveluyksiköistä.

Yhteistä organisaatiota ja toimintamallia on luotu kielikeskukselle, kirjastolle, tietotekniikkakeskukselle ja oppimiskeskukselle. Keskushallinnon rakentaminen jatkuu jo aiemmin päätetyn jaon mukaisesti hallinto- ja talousyksikköön sekä kehittämisyksikköön. Keskushallinnon organisoitumisesta päätetään alkuvuodesta 2009. Itä-Suomen yliopiston päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä kokonaisuudessaan vahvistetaan valmisteilla olevan uuden yliopistolain hyväksymisen jälkeen.

 

 


Katso myös:

Toimittaja: Anja Hiltunen

27.11.2008
Anna palautetta toimitukselle, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: