K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Raittius lisääntyy peruskoulun yläluokilla

Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan tupakointi ja alkoholin käyttö on vähentynyt peruskoulun yläluokkalaisten keskuudessa.
- Raittius näyttäisi kasvavan trendinä, mikä on hyvä uutinen, sanoo erikoistutkija Minna Pietikäinen Stakesista.

Tutkimus on käynnistynyt 1995 ja sitä päivitetään määräajoin kyselyillä, joissa peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaat, sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijat vastaavat kysymyksiin mm. elinoloistaan, kouluoloista, terveydestä sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Esimerkiksi Kuopiossa kysely on tehty huhtikuussa 2000, 2002, 2004, 2006 ja 2008. Vastaajia on vuosittain ollut yläluokilta 1812, 1687, 1766, 1828 ja 1782 sekä lukiosta 1421, 1418, 1336, 1249 ja 1148.

Kyselyn mukaan sekä yläluokkalaisten että lukiolaisten käyttövarat lisääntyivät. Yläluokkalaisten elinoloissa positiivista oli ydinperheiden osuuden lisääntyminen sekä vanhempien työttömyyden, nuorten ja vanhempien välisten keskusteluvaikeuksien sekä nuorilla läheisten ystävien puutteen väheneminen. Huolestuttavaa yläluokkalaisten elinoloissa oli vanhempien tietoisuuden vähentyminen lastensa viikonloppuiltojenviettopaikasta.
Lukiolaisilla huolestuttavaa oli fyysisen uhan kokemusten ja toistuvien rikkeiden tekemisen lisääntyminen. Maakuntaan verrattuna lukiolaisten elinolot olivat Kuopiossa perherakenteen ja nuorten käyttövarojen osalta huonommat kuin maakunnassa keskimäärin.

Kuopion lukiolaiset valvovat kouluaamuja edeltävinä iltoina myöhempään ja ovat kokeilleet laittomia huumeita yleisemmin kuin Pohjois-Savon yläluokkalaiset keskimäärin. Sekä yläluokkalaiset että lukiolaiset kokivat koulun työilmapiirissä aiempaa harvemmin ongelmia, koulussa koettiin tultavan aiempaa paremmin kuulluksi ja koulunkäynnistä pidettiin aiempaa yleisemmin.
Lisäksi yläluokkalaisilla koulutapaturmat olivat aiempaa harvinaisempia. Lukiolaiset sen sijaan pitivät koulunsa työoloja vähemmän puutteellisina kuin aiemmin. Huolestuttavaa lukiolaisilla oli koulutapaturmien ja lintsauksen yleistyminen ja koulutyöhön liittyvän työmäärän kokeminen aiempaa yleisemmin liian suureksi.

Viikoittaiset niska- tai hartiakivut lisääntyivät sekä yläluokkalaisilla että lukiolaisilla. Yläluokkalaisilla lisääntyivät lisäksi viikoittaiset päänsäryt.

 
  Erikoistutkija Minna Pietikäinen

Erikoistutkija Minna Pietikäinen ei osannut selittää syytä tähän. Hän arvioi television katselun ja internetin käytön vaikuttaneen tulokseen.

Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien yläluokkalaisten osuus vähentyi. Lukiolaisilla niska- tai hartiakipujen lisäksi lisääntyivät myös useat päivittäiset oireet. Positiivista lukiolaisilla oli keskivaikean tai vaikean masentuneisuuden vähentyminen.

Kuopiossa lukiolaisten terveys vastasi maakunnan keskimäärästä terveyttä. Yläluokkalaiset sen sijaan kokivat terveydentilansa paremmaksi, olivat vähemmän ylipainoisia ja heillä on vähemmän useita päivittäisiä oireita verrattuna Pohjois-Savon yläluokkalaisiin keskimäärin.

Kouluruokaa syödään aiempaa monipuolisemmin, hampaat harjataan aiempaa yleisemmin suosituksen mukaan ja liikuntaa liian vähän harrastavia on aiempaa vähemmän sekä yläluokilla että lukioissa. Lisäksi yläluokkalaiset menevät kouluaamuja edeltävinä iltoina aiempaa yleisemmin ennen klo 23 nukkumaan ja aiempaa harvempi on tosi humalassa vähintään kuukausittain ja on kokeillut laittomia huumeita.

Lukiolaisilla huolestuttavaa oli epäterveellisten välipalojen syömisen lisääntyminen koulussa sekä kouluaamuja edeltävinä iltoina aiempaa myöhempään valvominen. Yläluokkalaisten terveystottumukset olivat maakunnan keskimääräistä paremmat hampaiden harjauksen osalta ja lukiolaisten terveystottumukset liikunnan harrastamisen osalta. Kuopion lukiolaiset valvovat kouluaamuja edeltävinä iltoina myöhempään ja ovat kokeilleet laittomia huumeita yleisemmin kuin Pohjois-Savon yläluokkalaiset keskimäärin.

kuuntelekuuntele Kesto 11'12"
 


Toimittaja: Kari Salmela

Haastateltavana:

  • Erikoistutkija Minna Pietikäinen, Stakes

3.12.2008
Anna palautetta toimitukselle, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: