K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Lääkevaihto heilautteli lääkeyritysten liikevaihtoja

Kuopion yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan vuonna 2003 Suomessa käyttöön otettu lääkevaihto on pienentänyt liikevaihtoa alkuperäisvalmisteisiin erikoistuneissa lääkeyrityksissä. Vastaavasti rinnakkaisvalmisteisiin erikoistuneissa lääkeyrityksissä liikevaihto on kasvanut.
- Lisäksi lääkevaihdon mukanaan tuoma hintakilpailu on pienentänyt myyntikatteita, sanoo tutkija Johanna Timonen Kuopion yliopistosta.

Tutkimuksessa tehtiin kaksi kyselyä vuosina 2004 ja 2008 eli vuoden ja viiden vuoden kuluttua lääkevaihdon alkamisesta. Kysely lähetettiin lääkeyrityksille, joilla oli lääkevaihdon piiriin kuuluvia lääkevalmisteita Suomen lääkemarkkinoilla ja toimipiste Suomessa. Vuonna 2004 tällaisia yrityksiä oli 41 ja vuonna 2008 niitä oli 39.
Vuonna 2004 kyselyyn vastasi 23 yritystä, joista 16 edusti pääasiassa alkuperäisvalmisteita ja 7 pääasiassa rinnakkaisvalmisteita. Vuonna 2008 kyselyyn vastasi 22 yritystä, joista 16 edusti pääasiassa alkuperäisvalmisteita ja 6 pääasiassa rinnakkaisvalmisteita.

   
 
 

Johanna Timonen

   

Alkuperäisvalmisteisiin erikoistuneissa yrityksissä liikevaihto pieneni keskimäärin 11,5 prosenttia vuonna 2004 ja vajaat 3 prosenttia vuonna 2008. Rinnakkaisvalmisteisiin erikoistuneissa yrityksissä liikevaihdon keskimääräinen kasvu oli molempina tutkimusvuosina 20 prosentin luokkaa.
Myyntikateprosentti pieneni alkuperäisvalmisteisiin erikoistuneissa lääkeyrityksissä keskimäärin 5 prosenttia vuonna 2004 ja 3,5 prosenttia vuonna 2008. Rinnakkaisvalmisteisiin erikoistuneissa lääkeyrityksissä myyntikateprosentti pieneni keskimäärin 10 prosenttia vuonna 2004 ja 30 prosenttia vuonna 2008.

Timonen toteaa myös varastoinnissa olleen ongelmia. Lääkevaihdon alkuvaiheessa varastotappioita tuli alkuperäislääkkeiden valmistajille, mikä kertoo tilanteen yllättäneen jonkin verran tätä ryhmää.

KELA tyytyväinen

Lääkevaihtoa on Suomessa toteutettu tehokkaasti, se on merkittävästi alentanut lääkevalmisteiden hintoja ja sen säästötavoitteet ovat toteutuneet hyvin.
Kansaneläkelaitoksen pitkään vaatimaa lääkekustannusten laskeminen on laitoksen itsensä tekemien laskelmien mukaan toteutunut.
Vuosittain lääkevaihdoista aiheutuneet säästöt ovat olleet 26-36 miljoonaa euroa. Lääkevalmisteiden hintojen alennuksesta aiheutuneiden vuosittaisten säästöjen on puolestaan arvioitu olleen 34-59 miljoonaa euroa.

Lääkevaihto otettiin Suomessa käyttöön 1.4.2003. Lääkevaihto velvoittaa apteekin vaihtamaan reseptiin kirjoitetun lääkevaihdon piiriin kuuluvan lääkevalmisteen halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähäisesti poikkeavaan valmisteeseen, ellei asiakas tai lääkäri kiellä vaihtoa. Lääkevaihdon tavoitteena oli hillitä lääkekustannusten kasvua edistämällä edullisempien rinnakkaisvalmisteiden käyttöä ja alentamalla lääkevalmisteiden hintoja.

kuuntelekuuntele Kesto 20'05"

 

 

 


Toimittaja: Kari Salmela

Haastateltavana:

  • Tutkija, proviisori Johanna Timonen, Kuopion yliopisto

28.4.2009
Anna palautetta toimitukselle, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: