K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Huomio Alzheimerin taudin varhaiseen toteamiseen

Kuopiossa järjestetyn kansainvälisen Alzheimer-kokouksen luennoitsijat ja huippututkijat kiinnittivät huomiota taudin varhaiseen toteamiseen.

- Tarvitaan menetelmä, jolla tauti voitaisiin todeta samalla luotettavuudella kuin esimerkiksi verikokeella saadaan tulehduksesta varmuus, sanoi Bordeaux’n yliopiston professori Jean-Marc Orgogozo.

Orgogozo toimii neurologian professorina Bordeaux’n yliopistossa. Hänen tutkimuksensa painopisteenä ovat muun muassa Alzheimerin taudin varhaiset oireet ja muutokset ja taudin riskitekijät.

Bostonin yliopiston professori Benjamin Wolozin puhui kokouksessa statiinien merkityksestä Alzheimerin taudin ehkäisyssä. Wolozin totesi jo vuosikymmenen alussa, että kolesterolia alentavien lääkkeiden, statiinien, käyttö näyttäisi vähentävän Alzheimerin taudin ilmaantuvuutta.
- Metabolinen syndrooma on merkittävä riskitekijä Alzheimerin taudin synnyssä. Aivoja ja sydäntä yhdistää se, että molemmat tarvitsevat verta toimiakseen. Jos verenkierto on heikentynyt, se vaikutta muistitoimintaan. Jos samaan aikaan amyloidien määrä on elimistössä voimakas, kasvaa taudin riskitekijä, sanoi Wolozin.

Tutkijat olivat yhtä mieltä siitä, että varhainen taudin toteaminen, sekä keski-ikäisten elintapoihin huomion kiinnittäminen on tärkeä ase dementia-sairauksien ehkäisyssä.

Kuopion yliopiston ja Karoliinisen instituutin professori Miia Kivipelto sai paljon huomiota kokouksessa. Kivipellon tutkimukset itäsuomalaisessa väestössä ovat olleet uraauurtavia ja hän on kehittänyt muun muassa riskilaskurin, jonka avulla jokainen voi arvioida omaa sairastumisriskiään.

Vaikka riskitekijöiden vaikutus lienee vahvin keski-iässä, tuoreet tutkimukset viittaavat siihen, että esimerkiksi verenpainetaudin aktiivinen hoito myös vanhuksilla vähentää muistihäiriöiden ilmaantumista.
Kivipelto johtaa tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamaa FINGER-tutkimusta, jossa selvitetään, voidaanko elämäntapojen ja ruokavalion muutoksella vähentää muistihäiriöiden ilmaantumista.

Alzheimerin tauti on vaikea ja etenevä muistisairaus. Se aiheuttaa henkisen suorituskyvyn heikentymistä noin 70 prosentilla kaikista sairastuneista. Tauti voitiin todeta aikaisemmin vasta pitkälle edenneessä vaiheessa, kun sairastuneilla oli dementia-oireisto. Alzheimerin taudin kulku tunnetaan nykyään paremmin.

Vuonna 2007 julkaistiin uudet taudin diagnostiset kriteerit, jotka mahdollistavat taudin varhaisen toteamisen. Lisäksi aivojen magneettikuvauksessa voidaan todeta varhaisvaiheessa taudille tyypillisiä muutoksia, jotka varmistavat diagnoosin. Myös selkäydinnesteessä todetaan taudille tyypillisiä muutoksia, jotka tukevat diagnoosia.

Ensimmäiset oireet ovat tavallisesti jatkuvasti pahenevat muistihäiriöt ja uuden oppimisen vaikeudet. Lieväoireinen vaihe kestää vuosia, ennen kuin kehittyy vaikeampi dementia-oireisto ja toimintakyky heikentyy merkittävästi.

Kuopion yliopisto isännöi kesäkuun puolivälissä 2009 jo viidettä kertaa kansainvälistä Alzheimer-kokousta, jonka luennoitsijat olivat alansa huippututkijoita maailmassa. Korkeatasoisessa kokouksessa oli yli 250 osanottajaa.

 


Toimittaja: Kari Salmela

13.6.2009
Anna palautetta toimitukselle, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: