Uusi työkalu metsien kasvun ja hiilitaseen arviointiin

Kimmo Salvén - 30.1.2012 - 13:54:22

MMM Sanna Härkösen väitöstutkimus esittelee uuden menetelmän metsien kasvun ja hiilitaseen ennustamiseen pohjoisilla alueilla. Menetelmässä metsän kasvu ennustetaan yksinkertaistetulla  tiivistelmämallilla, joka huomioi metsikön rakenteen ja ilmaston vaikutuksen puuston kehitykseen.

Uuden menetelmän avulla voidaan ennustaa sekä perinteisten metsikkötunnusten kehitystä että metsän hiilitasetta boreaalisissa metsissä. Tutkimuksessa tarkasteltiin tiivistelmämallin hyödyntämistä sekä maastosta että laserkeilaimella lentokoneesta kerätyillä lähtötiedoilla. Lisäksi testattiin hiilitase-ennusteiden yleistämistä koealatasolta suuraluetasolle satelliittikuvien avulla.

Uusi ennustusmenetelmä osoittautui lupaavaksi, mutta siinä on edelleen myös paljon kehitettävää. Lyhyellä aikavälillä kasvuennusteiden luotettavuus oli samalla tasolla kuin perinteisten kasvumallienkin.
 
Kehitetty menetelmä tarjoaa monipuolisia työkaluja metsäsuunnittelun päätöksenteon, tutkimuksen ja metsäpolitiikan apuvälineeksi. Sitä voidaan soveltaa esimerkiksi metsikkökohtaisten hiilitase-ennusteiden laatimiseen laserkeilaustiedon perusteella ja hiilitase-ennusteiden yleistämiseen koko Suomelle ja sen lähialueille.
 
MMM Sanna Härkösen väitöskirja Metsän kasvun ja hiilitaseen ennustaminen ilmastoon reagoivan kasvumallin ja kaukokartoitusaineiston avulla tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 20.1.2012.

 

Lähettäjä: Luomu (vieras) - 2.8.2012 - 08:09:41

Hienoa että ala kehittyy ja uusia työkaluja ja tutkimuksia on kehitteillä. Suomessa metsä on ollut kautta aikain tärkeimpiä elinkeinon lähteitä, mutta viimeiset vuosikymmenet ovat vieneet siihen suuntaan, että metsästä on yhä harvemman vaikeaa saada elantonsa. Tuotto on niin paljon suurempaa etelässä, jossa kasvu voi olla lähes kuusikymmenkertainen kun raaka-aineeksi viedään selluun ja muualle, että monen on vaikeaa enää nähdä tulevaisuutta tällä alalla. Laatu ja osaaminen meillä on loistava ja sitä tulee tällä tavalla ehdottomasti kehittää ja pitää kilpailuvalttina. Meiltähän löytyy puu-raaka-aineita, jotka ovat useilta ominaisuuksiltaan täydellisen ylivoimaisia mihinkään muuhun verrattuna.

Footer