K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Studia Generalia - Kuopion yliopiston
40-vuotisjuhlaseminaari

» Luentosarjan etusivulle

Professori Seppo Ylä-Herttuala:
Geeniterapian mahdollisuudet sairauksien hoidossa

Geeniterapia tarjoaa uusia vaihtoehtoja muun muassa sydän- ja verisuonitautien sekä syövän hoitoon. Geeniterapiassa hoitovaikutus saadaan aikaan siirtämällä kohdesoluun uutta geneettistä materiaalia.

 
     

Geenien siirrossa käytetään usein viruksista muokattuja geeninkuljettimia eli vektoreita. Tutkimusala kasvaa nopeasti ja Kuopion yliopistossa geeniterapian kehittely on pitkällä. Luento käsittelee geeniterapian perusteita ja esimerkkitapauksia geeniterapian mahdollisuuksista sairauksien hoidossa.

Aluksi professori Seppo Ylä-Herttuala kertoo hieman yleisesti geeniterapiasta.
Miksi geenihoito on niin hyvä vaihtoehto verrattuna perinteiseen lääkintään?

     

Geenihoito on paljon kohdennetumpaa kuin perinteinen lääkehoito. Näin hoitovaste saadaan maksimoitua ja haittavaikutukset minimoitua. Geeninsiirron avulla saavutetaan myös lääkehoitoa helpommin pitkäaikainen vaikutus - myös tässä hoidon haittavaikutusten pienuus on merkittävä tekijä.

 
kuuntele Kesto: 9'00"
     

 

 

Geeniterapia on nopeasti kasvava tutkimusala, mutta sen historia on pidempi kuin usein kuvitellaan. Kuopio ja A. I. Virtanen Instituutti on ollut jo kauan tutkimuksen eturintamassa. Ensimmäinen geeninsiirto Kuopiossa tehtiin vuonna 1995, ja vuonna 1996 tehtiin maailman ensimmäinen geeninsiirto verisuoniin adenovirusten avulla.

kuuntele Kesto: 5'16"


 
     
     
Tapoja geenin kuljettamiseen kohteeseensa on useita. Seuraavassa Ylä-Herttuala kertoo näiden eroista.  
kuuntele Kesto: 5'32"
     
Miten geenihoitoja voidaan käytännössä toteuttaa? Ylä-Herttuala luettelee kolme vaihtoehtoa, jotka ovat hyödyllisen geenin ylituottaminen, haitallisen geenin toiminnan estäminen sekä virheellisisten geenien korjaaminen. Seuraavassa käydään läpi geeniterapian kohteita.  
kuuntele Kesto: 3'53"
     
Mitä geenihoidolla voi käytännössä saavuttaa?
VEGF on luontainen verisuonien kasvutekijä. A.I. Virtanen -instituutissa on tutkittu verisuonien kasvattamista hapenpuutteesta kärsivään lihakseen tämän kasvutekijän avulla.
 
kuuntele Kesto: 10'03"
     
VEGF-kasvutekijän lisäämisellä on päästy hyviin tuloksiin myös sydän- ja verisuonitautien hoidossa.  
kuuntele Kesto: 6'05"
     
(Perinnöllisen) Familiaarisen hyperkolesterolemia (FH) on yksi esimerkki sairauksista, joiden geenihoidossa pyritään korjaamaan virheellinen geeni. Tutkimuksessa on testattu geeninsiirtoa WHHL-kanien maksaan. Tavoitteena on luoda kertaluonteinen hoito sairauden kukistamiseen.  
kuuntele Kesto: 8'37"
     
Entä kuinka geenihoito soveltuu esimerkiksi aivokasvaimen hoitoon?  
kuuntele Kesto: 9'26"
     
Mitä hyötyjä on DNA-rokotteista?
Entä onko geenihoidoista seurannut ongelmia ja millä tavoin geenitekniikan käyttöä tutkimustoiminnassa säädellään?
 
kuuntele Kesto: 8'46"
     
Miltä näyttää geeniterapian tulevaisuus?  
kuuntele Kesto: 4'08"
     
» Luentosarjan etusivulle