K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

KYS-tutkimussäätiö jakoi apurahoja

Kuopion yliopistollinen sairaala vietti perinteistä vuosipäiväjuhlaansa keskiviikkona 23.5.2007. Juhlan kunniaksi Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö jakoi yhteensä 10 000 euron edestä apurahoja merkittävää tieteellistä tutkimusta tekeville työntekijöilleen.

Säätiö lahjoitti sydäntutkimuksiin Elna Tuomaisen ja Tukku-Väänäsen rahastoista yhteensä 4000 euroa. FM Kati Nieminen sai 2000 euroa sydämen vajaatoimintaa koskevaan väitöskirjatutkimukseensa. LL Johanna Sahlman ja LL Jarkko Mattila saivat molemmat 1000 euroa väitöstutkimuksiinsa. Sahlmanin tutkimus käsittelee sydäntautien ja uniapnean ennaltaehkäisyä ja Mattilan tutkimus miesten metabolista oireyhtymää.

Syöpätautien tutkimusta säätiö edisti Tukku-Väänäsen rahastosta yhteensä 3000 eurolla. LL Hanna Sallinen sai 1000 euroa munasarjasyövän geenihoitoa koskevaan ja LL Anna Koskela 1000 euroa rintasyövän diagnostiikkaa koskevaan sekä LL Sari Hämäläinen 1000 euroa hematologisten potilaiden hoitoa koskevaan väitöstutkimukseen.

Hoitotyön tukimusta säätiö tuki yhteensä 3000 eurolla. Ttm, sairaanhoitaja Helena Länsimies-Antikainen, FM Aija Koivu ja Ttm, sairaanhoitaja Tarja Rissanen saivat kukin 1000 euroa väitöskirjatutkimuksiinsa. Länsimies-Antikaisen tutkimus käsittelee terveystutkimukseen suostumista, Koivun tutkimus työnohjauksen vaikuttavuutta ja Rissasen tutkimus alaikäisten nuorten psykiatrista hoitoa.


Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö perustettiin Kuopion läänin sairaalalaitoksen 200-vuotisjuhlan yhteydessä vuonna 1994. Säätiö pyrkii toiminnallaan edistämään KYSissä tehtävää tieteellistä tutkimusta ja lisäämään sairaalantunnettuutta.


Vuoden 2007 hoitotyön kehittäjä

Osastonhoitaja Sirkka Lappalainen kirurgian poliklinikalta on valittu vuoden 2007 hoitotyön kehittäjäksi KYSissä.

Lappalainen on merkittävästi ollut kehittämässä kirurgian poliklinikalle uutta tiimityömallia. Se lisää henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja siten parantaa sekä hoidon laatua että asiakaspalvelua. Tiimi pystyy paremmin keskittymään ja erikoistumaan vain tietyn potilasryhmän hoitoon. Näin potilaat saavat asiantuntevampaa ja osaavampaa hoitoa. Aiemmin jokainen hoitaja hoiti vuorollaan kaikkia kirurgian poliklinikan potilaita.
Määrätietoinen kouluttautuminen ja henkilökunnan sitoutuminen toiminnan kehittämiseen mahdollistivat tiimityömalliin siirtymisen vuoden 2006 alusta. Kehittämistyön aikana osastonhoitajana Sirkka Lappalainen on pitänyt kokonaisuuden käsissään, mutta antanut henkilöstön itse luoda toimivan yhteistyömallin.

Sirkka Lappalainen tukee ja kannustaa henkilöstöään kouluttamaan itseään. Hän on luonut yksikköön positiivisen kehittämisen ilmapiirin antamalla henkilökunnalleen tilaa ja ottamalla heidän ideansa esille.

Sirkka Lappalainen on kouluttanut myös itseään työuransa aikana määrätietoisesti ja esimerkillisesti. Tämä näkyy hänen toiminnassaan alayksikön esimiehenä ja hoitotyön johtajana, kehittäjänä sekä henkilöstön kannustajana. Lappalainen on työskennellyt KYSissä vuodesta 1977 lähtien.

Kirurgian poliklinikalla hoidetaan lähes 10 kirurgisen erikoisalan potilaita. Osastonhoitaja koordinoi ja vastaa poliklinikkatoiminnan sujuvuudesta. Hän neuvottelee ylilääkäreiden kanssa eri erikoisalojen avohoidon tarpeista ja yhteen sovittaa ne henkilöstöresursseihin.

Vuoden hoitotyön kehittäjän valitsee vuosittain KYSin hoitotyön johtoryhmä tehtyjen esitysten pohjalta.


Vuoden 2006 tulosyksikkö

KYSin vuoden 2006 tulosyksiköksi on valittu naistentautien ja synnytysklinikka. Synnytysklinikka on hoitanut laadukkaasti kaikki Pohjois-Savon synnytykset, käyttänyt synnytysvalmennuksessa ennakkoluulottomasti virtuaalitekniikkaa sekä tehnyt tuloksellista opetus-ja tutkimustyötä.

KYSin synnytysklinikka on pystynyt esimerkillisesti venymään ja tehostamaan toimintaansa viime vuosina. Varkauden ja Iisalmen siirrettyä synnytyksensä KYSiin reilut kaksi vuotta sitten hoitaa KYSin synnytysklinikka nykyään lähes samalla henkilöstömäärällä vuosittain 600 synnytystä enemmän. Synnytysklinikalla oli viime vuoden aikana 2430 synnytystä. Hoidon tehostuessa myös hoitojaksot klinikalla ovat lyhentyneet. Lisäksi klinikalla on pystytty hoitamaan naistentautien potilaat hoitotakuun edellyttämässä ajassa.

Hyvä esimerkki virtuaalitekniikan hyödyntämisestä on Tutuks -neuvontapalvelu, joka mahdollistaa virtuaalisen vierailun synnytyssairaalaan. KYSin naistentautien ja synnytysklinikan kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettu palvelu helpottaa tulevien synnyttäjien ja heidän puolisoidensa sopeutumista sairaalajaksoon ja valmistaa ennakolta myös hoitoprosessissa tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin.

Parhaillaan klinikalla kehitetään myös synnyttäjien sähköistä esitietolomaketta, jonka voi täyttää rauhassa kotonaan. Näin saadaan kerättyä enemmän tietoa koko raskauden ajalta. Samalla äiti saa yhteenvedon raskautensa sen hetkisestä tilanteesta. Kehitteillä oleva nykyaikainen ja asiakaslähtöinen verkkoasiointi on ainutlaatuinen Suomessa.


Kunnia- ja ansiomerkkejä

Vuosijuhlassa luovutettiin ravitsemisesimies Tuula Sulkulle tasavallan presidentin myöntämä Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali (SVR MI).

Vuosijuhlassaan KYS palkitsi perinteiseen tapaan myös ansioituneet ja pitkään talossa palvelleet työntekijänsä.

Juhlassa luovutettiin 88 työntekijälle kultainen ansiomerkki 30 vuoden kunnallisesta palveluksesta. Lisäksi 137 työntekijää sai hopeisen rintaneulan ja 28 työntekijää hopeisen solmioneulan 20 vuoden kunnallisesta palveluksesta.

Juhlassa piti juhlapuheen professori, ylilääkäri Seppo Saarikoski.

Tänä vuonna vuoden kysiläistä ei valittu.