K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Julkiset vai yksityiset terveydenhuollon palvelut?

Niin sanottu privatisointiliike käynnistyi jo 1970-80-lukujen taitteessa. Liikkeen ajatuksena oli se, että kansalaiset eivät enää tienneet, miten heidän veromarkkojaan käytetään.

Kuitenkin rahoille piti saada riittävä vastine. 1990-luvulla kehitystä kiihdytti varsinkin nuorten sukupolvien individualismin voimistuminen, jolloin yksilön vapaudet asetettiin lähes kaikkien muiden asioiden edelle.

Jo pelkästään nämä kulttuuriset tekijät selittävät paljon myös sitä, miksi julkiset ja yksityiset palvelut käyvät länsimaissa jatkuvaa kamppailua. Professori Jari Vuori lähtee kuitenkin aluksi selvittämään näitä käsitteitä historiallisesta taustasta.

kuuntelekuuntele Kesto 9'23"
 

 


Yhteiskunnalliset muutokset tapahtuvat nykyään varsin nopeasti. Julkiset organisaatiot on kuitenkin rakennettu pitkällä aikavälillä siten, etteivät ne voi reagoida kovinkaan nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin. Ristiriita on siis väistämätön.


Kuitenkaan kaikkea emme voi yksityistää. Jari Vuoren mukaan mm. ympäristökysymykset ovat ja tulevat aina olemaan julkisen sektorin vastuulla. Entä miten talous säätelee tätä kaikkea? Miten yksinvaltaisesti se itse asiassa ohjaa tämän päivän kehitystä?

 
kuuntelekuuntele Kesto 10'15"


 

 Jari Vuoren mielestä organisaatioiden on muututtava radikaalisti jo lähitulevaisuudessa. Hänen mielestään yksi tällainen ilmentymä tulevat olemaan nopeasti reagoivat pienet palveluyksiköt, jotka ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Tätä vaatii myös pitkälle koulutettujen terveydenhuollossa toimivien asiantuntijoiden, varsinkin lääkärien, uudenlainen vapauden käsite, joka muokkaa kulttuuriamme voimakkaasti. Mutta voivatko tavalliset kansalaiset enää mitenkään vaikuttaa tulevaan kehitykseen?

kuuntelekuuntele Kesto 9'19"
 

Lopuksi kuulemme professori Jari Vuoren lyhyen esitelmän, miten julkiset ja toisaalta yksityiset palvelut tulevat kehittymään, miten yhteiskunnan, varsinkin kuntien tulisi varautua siihen, miten väestön ikääntymiseen pitäisi varautua ja millä tavoin organisaatioita tulisi keventää.

 
kuuntelekuuntele Kesto 20'12"

 

Kantin arkistosta:

Toimittaja, kuvat: Juha Halonen

Haastateltavat:

  • Professori Jari Vuori, Kuopion yliopiston terveyshallinnon ja -talouden laitos

30.1.2004
Anna palautetta toimitukselle, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: