Taitaja 2007 - Ammattiosaajat kilpasilla. Kuva: Anne Haapalainen
K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Harkiten opinnoissa eteenpäin

Psyykkinen jaksaminen ja opiskelukyky nähdään yliopistoissa osana esteettömyyden käsitettä. Tähän saakka esteettömyydellä on tarkoitettu lähinnä fyysistä esteettömyyttä, mutta asia voidaan nähdä laajemmin myös psyykkisenä, sosiaalisena, kulttuurillisena ja kielellisenä esteettömyytenä.

 

Kuva: Kari Salmela

     

Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen

 

Psyykkinen ja sosiaalinen esteettömyys on suhteellisen uutta ajattelua korkeakoulumaailmassa. Vuonna 2005 käyttöönotettu uusi tutkintorakenne ja siihen liittyvä opintojen ohjauksen tehostaminen ovat antaneet aivan uudenlaisia eväitä kehittää myös tätä puolta yliopisto-opinnoista, kertoo opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen Kuopion yliopiston opintoasioiden osastolta.

kuuntele Kesto 8'17"

     

Kuopion yliopistossa tänä syksynä alkanut I Hope - harkiten opinnoissa eteenpäin on varhaiskuntoutushanke 19-31 -vuotiaille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia opintojensa suorittamisessa sairautensa vuoksi ja jotka kärsivät masennuksesta tai muista mielenterveyden häiriöistä.

     

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Invalidiliiton Kuopion työklinikan kanssa.

 
kuuntele Kesto 8'17"
     

Vastaava psykiatri Hilpi Malinen

 

Vastaava psykiatri Hilpi Malinen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä kertoo, opiskelijoiden mielenterveysongelmat ei ole määrällisesti lisääntyneet, mutta niiden vaikeusaste on muuttunut. Opiskelijat kärsivät vaikeista stressioireista, uupumuksesta ja ylirasituksesta.

Opiskelijoilta vaaditaan koko ajan maksimaalista suoritusta ja itsenä ylittämistä, mutta kuka meistä kykenee parhaimpaansa joka ikinen päivä?

kuuntele Kesto 8'17"

     

Psykiatri Hilpi Malinen toivoo, että jaksamisongelmien kanssa kamppaileva opiskelija hakisi apua ajoissa. Hän toteaa, että korkeakouluopiskelijat ovat äärimmäisen valveutuneita ja jopa pioneereja psyykkisen avun hakemisessa, mutta on tilanteita, joissa avun piiriin hakeutuminen on vaikeaa.

     

Malinen toivoo, että kynnys hakea apua opiskelijaterveydenhuollosta olisi mahdollisimman matala.

 
kuuntele Kesto 8'17"
     

I Hope -hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Invalidiliiton Kuopion työklinikka. YTHS:n
psykiatri osallistuu opiskelijoiden jaksamisen seuraamiseen ja edistää ryhmässä olevien opiskelijoiden kuntoutumista yksilöohjauksen ja vertaistukiryhmän kautta.

     

Hankkeen puitteissa voidaan myös järjestää erilaisia luentoja ja keskustelutilaisuuksia muun muassa jännityksestä, oikeasta ravinnosta tai unesta, kertoo vastaava psykiatri Hilpi Malinen.

 
kuuntele Kesto 8'17"


Toimittaja: Anne Haapalainen

Haastateltavana:

  • Vastaava psykiatri Hilpi Malinen, YTHS, Kuopio
  • Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, Kuopion yliopisto

20.11.2006