Humanismin Illat, vieraana Erkki Toivanen. Kuva: Kimmo Salvén
K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Jouko Tuomisto:

Kaupunkirakenne tulee suunnitella lapsen ja ympäristön näkökulmasta

Emeritusprofessori Jouko Tuomistolle myönnettiin vuoden 2007 Saima-mitali hänen elämäntyöstään Helsingin ja Kuopion yliopistoissa ja Kansanterveyslaitoksessa.
Mitalin luovutustilaisuudessa pitämässään puheessa Tuomisto suomi kovin sanoin yhteiskunnan infrastruktuurin suunnittelua.

- Sitä ei tehdä lasten ehdoilla, vaan aikuisten ja elinkeinoelämän ehdoilla.

Kantin haastattelussa Tuomisto rohkaisee tutkijoita tulemaan aktiivisemmin julkisuuteen ja kertomaan yleisölle tutkimuksen tuloksista.

  Kuva: Anja Hiltunen
     

 

Kuopion yliopisto perustelee mitalin myöntämistä Tuomistolle mm. seuraavasti:

"Kuopion yliopiston ja Savon Sanomien vuosittain myöntämä Saima-mitali on  luennoitsijapalkinto, joka symbolisella tavalla jatkaa J.W. Snellmanin Kuopiossa vuonna 1844 perustaman Saima-lehden perinnettä nykyajassa.

Jouko Tuomisto on edistänyt merkittävällä tavalla suomalaista ympäristöterveyden tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä. Hänen oma tutkimusalueensa liittyy  toksikologiaan, farmakologiaan ja ympäristötieteelliseen tutkimukseen.  Hän on johtanut myös Suomen Akatemian ympäristöterveyden riskianalyysin huippuyksikköä Kansanterveyslaitoksessa.

Jouko Tuomiston näkemyksiä arvostetaan ja kuunnellaan. Hän perustelee myös syvällisesti omat näkemyksensä ja mielipiteensä. Hän on yhteiskunnallinen keskustelija. Sekä Suomi että Euroopan Unioni on monessa eri yhteydessä käyttänyt hänen laajaa asiantuntijuutta hyväksi."

Perustelut löytyvät myös Kuopion yliopiston verkkosivuilta:
» Saima-mitali emeritusprofessori Jouko Tuomistolle

     
Kuva: Kari Salmela

Emeritusprofessori Jouko Tuomisto

 

Ahkerana yhteiskunnallisena keskustelijana tunnettu Tuomisto rohkaisee nuoria tutkijoita nykyistä enemmän kertomaan tutkimuksistaan julkisesti. Julkisuuteen mentäessä tutkijan on vedettävä mutkat suoriksi ja se on pelottava asia tutkijalle, joka on koulutettu täsmälliseen tieteelliseen ilmaisuun.

Haastattelun aluksi Tuomisto kertoo, että Saima-mitali tuli yllätyksenä.

kuuntelekuuntele Kesto 10'09"
     
Snellman-luennossaan professori Tuomisto pohti ympäristön suhdetta lapsen
elämään. Hänen mukaansa tuotamme jälkipolville epäterveen nykytilan ja suuria riskejä.
Näitä riskejä ovat mm. liiallinen maan ottaminen hyötykäyttöön, ilmastonmuutos eli liian suuresta fossiilisen energian käytöstä, liian suuresta kulutuksesta, sekä liikenteen liian suuri vaikutus elämäämme.
     

Tulee harha, joka seuraa luonnontalouden kannalta väärästä tavasta laskea kansantuloa ja tämän harhan tavoittelusta, sanoo emeritusprofessori Jouko Tuomisto.

 
kuuntelekuuntele Kesto 9'43"


Katso myös:

Tuomiston Snellman-luento tekstinä:
Rakennammeko ympäristön lapsillemme terveelliseksi vai
elinkeinoelämälle tuottoisaksi?

kantti.net

Toimittaja: Kari Salmela

Haastateltavana:

  • Emeritusprofessori Jouko Tuomisto, Kuopion yliopisto

15.5.2007
Anna palautetta, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: