K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Särki kertoo vesistön tilasta

Filosofian maisteri Tiina Korkea-aho selvitti tuoreessa väitöstutkimuksessaan särjen papillomatoositaudin esiintyvyyttä Suomen järvissä ja sitä, voisiko se kertoa särjen altistumisesta saasteille ja päästöille. Kyseessä on särjellä esiintyvä hyvälaatuinen ihokasvaintauti, jota esiintyy varsinkin keväisin kalan iholla näkyvinä ja tuntuvina harmaina tai valkoisina kohoumina.

 


 
 
 

Filosofian maisteri Tiina Korkea-aho

   

Tutkimuksessa särjen ihokasvaintautia löytyi varsinkin suurista järvistä, kuten Kallavedestä, Saimaalta ja Päijänteeltä.

Väitöstutkimuksen tulosten mukaan vesistön saastumista tai rehevöitymistä on syytä epäillä, jos vesistön särkipopulaatiosta yli 15 prosentilla on papillomatoositauti. Tiina Korkea-aho toteaakin, että särjen ihokasvaintaudin esiintymistä voisi käyttää vesistöjen tilan arviointiin.

kuuntelekuuntele Kesto 13'17"


 

 

Filosofian maisteri Tiina Korkea-ahon soveltavan eläintieteen alaan kuuluva väitöskirja Särjen ihokasvaintauti vesistön tilan indikaattorina tarkastettiin Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa 15.12.2007.

 


Toimittaja: Anne Heikkinen

Haastateltavana:

  • Filosofian maisteri Tiina Korkea-aho

21.12.2007
Anna palautetta, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: