K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Tyytyväisyyskysely mairitteli isoja sairaaloita

Potilastyytyväisyys sairaaloissa on aihe, josta keskustelua riittää, mutta tutkittua aineistoa siitä on vähän.

Vuonna 2005 maaliskuussa - samaan aikaan kun hoitotakuu astui voimaan - tehtiin neljässä yliopistosairaalassa tutkimus potilastyytyväisyydestä. Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi mukana olleista.


 


 

Tulos oli sairaaloille mairitteleva. Pääsääntöisesti palaute potilailta oli myönteinen. Ammattitaitoa, erityisesti hoitajien ammattitaitoa arvostettiin. Mielenkiintoinen huomio tutkimuksessa oli myös se, että liika sairaanhoitajien määrä suhteessa muuhun henkilöstöön laski potilastyytyväisyyttä, sanoo Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkija Tarja Tervo-Heikkinen.

 
 

 

Tarja Tervo-Heikkinen

Kuopiossa postitettiin kysely noin tuhannelle sairaalassa olleelle potilaalle. Vastauksia Tervo-Heikkisen mukaan tuli noin 500.
Kyselyjen vastausten analysoinnissa käytettiin menetelmänä Kuopiossa jo pitkään käytössä ollutta "Ihmisläheinen hoito" mittaria.
Siinä pyritään mittaamaan potilaan näkemyksiä kaikkiaan viidellä osa-alueella. Nämä alueet ovat yksityisyys, hoitoon osallistuminen, tunne-elämä, fyysisen terveyden kokeminen ja miten potilaat kokivat hoitoyksikön toiminnan.
Ihmisläheinen hoito on kehitetty Kuopiossa 90-luvun lopulla. Tarja Tervo-Heikkisen mukaan siinä olleita kysymyksiä täsmennettiin ja lisättiin uusia, jotta se vastasi 2000-luvun tarpeita.

Kuuntele Kari Salmelan toimittama juttu aiheesta

kuuntelekuuntele Kesto 14'25"

 


Toimittaja: Kari Salmela

Haastateltavana:

  • Tutkija, TTM Tarja Tervo-Heikkinen, Kuopion yliopistollinen sairaala

28.3.2008
Anna palautetta, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: