K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Tekojärvien ilmastovaikutuksia ei tunneta

Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitoksen biogeokemian tutkimusryhmän tutkija Jari Huttunen on saanut hallitustenväliseltä ilmastonmuutospaneelilta (IPCC) diplomin osallisuudestaan IPCC:n vuoden 2007 Nobelin rauhanpalkintoon.

IPCC:n tehtävänä on koota kansainvälisen asiantuntijajoukon voimin arviointiraportteja ilmastonmuutoksesta ja ohjeistoja kansallisten kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi.


 


 

 

Tutkija Jari Huttunen
   

Jari Huttunen on tutkimuksissaan paneutunut tekojärvien kasvihuonekaasupäästöihin. Hän kirjoitti IPCC:n vuonna 2006 julkaisemaan ohjeistoraporttiin tekojärvien ja luonnonjärvien kasvihuonetaseista. Tekojärvien kasvihuonekaasupäästöjen tutkimus käynnistyi Kuopion yliopistossa 1990-luvun puolivälissä.

Jari Huttunen tutkii varsinaisesti ruokohelven hiilitaseita Kuopion yliopistossa, mutta valmistelee parhaillaan väitöskirjaa tekojärvistä. Väitöskirja valmistuu syksyllä 2008. Tekojärvien metaani- ja hiilidioksidipäästöjen tutkijoita on maailmassa vähän.

Tekojärvien globaaleja ilmastovaikutuksia ei vielä juurikaan tunneta, koska tekojärvien tarkkaa pinta-alaa maapallolla ei tiedetä. Tekojärvien luokitteluunkaan ei ole yhtenäisiä perusteita. Kuitenkin esimerkiksi niiden metaanipäästöjen osuus kaikista ihmisen aiheuttamista metaanipäästöistä on arvioitu varsin suuriksi, Jari Huttunen kertoo.

Tällä hetkellä tekojärviä ei ole pakollista laskea mukaan kansallisiin kasvihuonekaasutaseisiin.

Tekojärvien päästöt vaihtelevat vuodesta toiseen muun muassa sään vaihteluiden mukana.
Tekoaltaat ja -järvet liittyvät paljolti vesivoimaan ja sähköntuotantoon. Brasilian sähköntuotannosta 80 % tuotetaan vesivoimalla, josta osa tulee tekojärvistä, samoin Norjassa vesivoima on tärkeä sähköntuotannon kannalta.

Suomen tekoaltaat Lokka ja Porttipahta ovat pinta-alaltaan suuria, mutta tekoaltaiden kokonaispinta-ala Suomessa on pieni. Lokka on pinta-alaltaan läntisen Euroopan suurin. Jos Vuotoksen allas päätetään rakentaa, olisi se pinta-alaltaan Lokan ja Porttipahdan väliltä.

kuuntelekuuntele Kesto 6'28"

 

 


Toimittaja: Anja Hiltunen

Haastateltavana:

  • Tutkija Jari Huttunen, Kuopion yliopisto, ympäristötieteen laitos

25.4.2008
Anna palautetta, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: