K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Kuva: Anne HeikkinenUusia toimintamalleja diabeteksen ehkäisyyn

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma DEHKO (2000-2010) on maamme kansallinen diabetesohjelma, joka ehkäisee tyypin 2 diabetesta sekä diabeteksen aiheuttamia lisäsairauksia, kehittää diabeteksen hoitoa ja hoidon laatua sekä tukee diabeetikon omahoitoa. Dehkoa koordinoi Suomen Diabetesliitto.

Dehkon ehkäisyohjelmaa toteuttava Dehkon 2D -hanke (2003-2007) eli FIN-D2D keskittyy tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen ehkäisyyn. Hankkeelle on kolme tietä:

  • väestöstrategia: lihavuuden ja diabeteksen ehkäisy väestötasolla
  • korkean riskin strategia: riskiryhmän seulonta ja riskitekijöiden hoito elämäntapaohjauksella
  • varhaisen diagnoosin ja hoidon strategia: jo sairastuneiden diabeetikoiden hoitoon ohjaaminen lisäsairauksien ehkäisemiseksi

Dehkon 2D -hankkeen alue kattaa viisi sairaanhoitopiiriä: Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit. Hankealueen väestöpohjaan kuuluu 1,5 miljoonaa suomalaista.

Vuonna 2008 toteutetaan Dehkon 2D -hankkeen jatkohanke "Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy osaksi terveydenhuollon arkea". Jatkohankkeella varmistetaan, että D2D:n kuluessa hyvin alulle lähteneet terveyden edistämisen käytännöt eivät keskeydy D2D:n kenttätyön loputtua, vaan jäävät terveydenhuollon pysyväksi toiminnaksi koko maassa. Jatkohankkeessa myös korostetaan, että diabeteksen ehkäisyn ja hoidon perimmäinen tavoite on sydän ja verisuonisairauksien torjunta.
D2D-hankkeen aikana eri sairaanhoitopiireissä on kehitetty suuri määrä uusia tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyn ja varhaisen hoidon toimintamalleja ja -käytäntöjä perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon käyttöön. Yksi, palkittu malli on esimerkiksi Siilinjärven ja Maaningan D2D-peli.

Siilinjärven ja Maaningan D2D-peli

Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymässä on tehty elämäntapakartoituksia 2000-luvun alkuvuosista potilaille, joilta löytyy tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä. Niiden jälkeen potilas on ohjattu yksilöohjaukseen, lyhytkestoiseen ryhmäohjaukseen tai pidempikestoiseen PPP-ryhmään.
Asiakkaat ovat tulleet lääkärien, omahoitajien ja terveydenhoitajien aikuisvastaanotoilta. Lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on aloitettu koko perheeseen kohdistettuja interventioita. Hoitopolkuja tarkasteltaessa niissä todettiin olevan aukkoja ja toiminnan tulokset olivat jääneet seuraamatta järjestelmällisesti.

Kehityshanke kuvaa ehkäisyn prosessit ja vahvistaa olemassa olevat hoitopolut. Hankkeen pohjaksi luotiin hoitopolun perusmalli ja intervention tulosten seuraamiseksi avainindikaattoreiden Excel-taulukkomalli. Hoitopolussa käytetään Diabetesliiton riskinarviointilomaketta sekä liitetään korkean riskin henkilöiden tiedonkeruu samaan yhteyteen. Talon ulkopuoliset toimijat on yhdistetty hoitopolkuun. Jokainen vastuutyöryhmän jäsen huolehti omalla alueellaan hoitopolkukaavion mukaisen sovelluksen kehittämisestä, jolloin työyhteisön sisällä ideoiden saatiin aikaan kaikkia työntekijöitä motivoiva malli.

Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymän "D2D-peli ja hoitopolkujen kertausharjoitus" on laaja-alainen ja D2D:n tavoitteita palveleva kokonaisuus, jossa diabeteksen ehkäisyn hoitopolut on luotu laajalti terveyskeskuksen eri toimintayksiköille. Toimintaan sisältyy oman toiminnan arviointi ja kehittäminen, koulutus, materiaalien kuvaus ja tiedotus. Hoitopolkujen toimivuutta ylläpidetään D2D-hoitopolkujen kertausharjoituksella.

kuuntelekuuntele Kesto 13'45"

 

 


Testaa diabetekseen sairastumisen riskisi
http://www.diabetes.fi/testit/riskitesti/

Suomen Diabetesliiton sivut
http://www.diabetes.fi

Toimittaja: Anja Hiltunen

Haastateltavana:

  • Professori Leo Niskanen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
  • Diabetesvastuulääkäri Mirja Pääkkönen, Siilinjärven terveyskeskus

31.5.2008
Anna palautetta, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: