K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Ikääntyneiden laitosasumista pitää purkaa ja tuoda apua kotiin

Ikääntyneiden asuminen ja palvelut -seminaari kokosi kesäkuussa ikääntyneiden asumisen asiantuntijoita Kuopioon. Seminaarin yhteydessä julkaistiin Veli-Matti Poutasen, Juhani Laurinkarin ja Raija Hynysen raportti Ikääntyneiden asumisratkaisut vuoden 2004 Asumis- ja varallisuustutkimuksen valossa. (Suomen ympäristö 20/2008. Ympäristöministeriö.)

Raportissa tarkastellaan yli 55 -vuotiaiden asumista, asumistoiveita ja suunnitelmia Tilastokeskuksen valtakunnallisen asumis- ja varallisuustutkimuksen (2004) aineiston pohjalta.

Raportti kertoo, että omistusasuminen on ikääntyneille tavoiteasumista, vaikka halukkuutta vuokra-asumiseenkin ilmenee. Kaikkein ikääntyneimmille asunnon omistaminen ei ole yhtä tärkeää. Palvelut ja arjessa selviytyminen painavat enemmän. Asunnon ja asuintalon ominaisuuksista keskeiseen merkitykseen nousevat elämänvaiheeseen sopivan asunnon koko ja asuintalon rauhallisuus.

Palveluasuminen on ikääntyneille ratkaisu, johon päädytään myöhäisessä iässä, kun itsenäisesti asuminen ei enää suju. Palvelutaloihin hakeudutaan arkisen selviytymisen, turvallisuuden ja palvelujen läheisyyden takia.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton antamat laatusuositukset painottavat merkittävästi kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista mahdollisimman pitkään, samoin omaishoitoa, säännöllistä kotihoitoa sekä tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaislaitoshoidon vähentämistä. Valtakunnallisena tavoitteena on, että vuoteen 2012 mennessä 75 vuotta täyttäneistä 91-92 prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoitusten mukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin.

Kunnissa pyritään vastaamaan monin tavoin väestön ikääntymisen haasteisiin, erityisesti kotona asumisen ja palvelurakenteen näkökulmista. Ikääntyneiden asumista tukevat muun muassa asuntojen ja asuinrakennusten korjaustoiminta, esteettömyys, monipuoliset palvelut, palveluasuminen ja senioritalot.

Asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeriöstä toteaa, että ikääntyneiden asunto-olojen parantaminen kannattaa, sillä se vähentää palvelujen tarvetta. Palveluasumisen tarvetta on myös pystyttävä arvioimaan kunnissa pitkällä tähtäimellä, jopa pari vuosikymmentä eteenpäin. Vaikka ikääntyneiden asumisen ja palvelujen tarpeen huippu saavutetaan 2030-luvulla, on palvelurakenteita ja -ratkaisuja kehitettävä jo nyt. Tavoitteena tulisi olla ikäihmisten laadukas kotona asuminen ja palveluasuminen, minkä vuoksi asumista ja palveluja tulee kehittää yhdessä, Hynynen sanoo.

kuuntelekuuntele Kesto 10'58"

 

 

 


Koti on ikääntyneelle ihmiselle paras paikka silloin, kun siellä saa tarpeen tullen apua ja tukea. Liian usein apua ja tukea ei kuitenkaan ole saatavilla. Sosiaalityöntekijöiden kertoman mukaan hyvää tarkoittava linjaus mahdollisimman pitkään jatkuvasta kotona asumisesta on tuonut monen ikääntyneen ihmisen ja heidän omaistensa elämään pelon ja ahdistuksen, toteaa tutkija Satu Ylinen väitöstutkimuksessaan Gerontologinen sosiaalityö. Tiedonmuodostus ja asiantuntijuus. Väitös on tehty Kuopion yliopistolle.

Ylinen keräsi tutkimusta varten tietoa muun muassa hauraiden ja huonokuntoisten vanhojen ihmisten elämää läheltä seuraavilta sosiaalityöntekijöiltä Kuopiosta, Tampereelta, Hämeenlinnasta ja Vaasasta. Sosiaalityöntekijät kertovat iäkkäistä ihmisistä, jotka kotiutetaan vastoin heidän omia ja heitä hoitavien omaisten toiveita.

Ylisen johtopäätös on, että nykyinen vanhustenhuolto perustuu osittain siihen, että ikääntyneitä ihmisiä "pakkokotiutetaan" ja omaiset laitetaan "pakkohoitamaan" heitä. Sosiaalityöntekijöiden kertoman mukaan kotiin annettavien palvelujen määrä on pikemmin niukentunut kuin lisääntynyt.

Linjaus ikäihmisten mahdollisimman pitkään kotona jatkuvasta asumisesta perustuu pitkälti eri auttamisammattien taustalla vaikuttavaan, ihmisen voimavaroja korostavaan ja ihmisen aktivoimiseen perustuvaan ajatteluun. Satu Ylinen kysyy onko hyvää tarkoittavasta ihmisen voimavarojen esiin nostamista korostavasta lähtökohdasta tullut keino, jolla legitimoidaan auttamiseen ja tukemiseen suunnattujen resurssien pienentäminen?

kuuntelekuuntele Kesto 18'40" 


Toimittaja: Anja Hiltunen

Haastateltavana:

  • Asuntoneuvos Raija Hynynen, Ympäristöministeriö
  • Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (väit.) Satu Ylinen, Tampereen yliopisto

4.8.2008
Anna palautetta, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: