K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

Tekstiilien tuotantoprosesseissa käytetään paljon eri kemikaaleja

Tekstiiliteollisuuden prosesseissa käytetään paljon haitallisia kemikaaleja: happoja, suoloja, emäksiä sekä jälkikäsittelyaineita, joilla parannetaan esimerkiksi värin pysymistä, kankaan pesunkestoa, likaa ja vettä hylkivyyttä tai palosuojan antamiseksi kankaalle.

Jälkikäsittelyn myötä materiaali saa siis yleensä hyviä ominaisuuksia, mutta niistä voi tulla myös terveydelle haitallisia sivuvaikutuksia, kuten formaldehydin haihtumista, kertoo tekstiilimuotoilun yliopettaja Kaisa Klemola.
Usein kotimainen tuote on turvallisempi kuin ulkomainen, koska muun muassa valvonta on meillä tiukempaa. Laadukas tekstiili on aika vaikeaa tunnistaa, mutta haju voi olla yksi hyvä tunnistusmerkki. Pahanhajuinen tekstiili kannattaakin pestä ennen käyttöä.

Vähemmän laadukkaasti värjätyn tuotteen voi tunnistaa siitä, että niistä irtoaa väriä loputtomiin. Huono väri voi valmiissa tuotteessa aiheuttaa ongelmia hengitystiehyissä tai iholla. Valkaistu, värjäämätön puuvillakangaskin voi olla hyvin toksinen, kuten oli Kaisa Klemolan tutkimuksessa. Oletettavasti ongelman aiheutti kankaan optinen kirkaste, Klemola kertoo.

Allergia- ja astmaliitto kehottaa suosimaan kotimaisten huonekaluvalmistajien tuotteita. Kotimaisilta tehtailta on helpompaa saada tietoa käytetyistä materiaaleista ja kankaiden pintakäsittelyistä. Turvallisinta on käyttää huonekaluja, joiden runkomateriaalit on luokiteltu rakennusmateriaalien M1-päästöluokkaan ja tekstiilit täyttävät Ökö-tex -standardin. Suomessa haitallisimpien aineiden käyttö on kiellettyä, mutta tuontitekstiileistä niitä voi löytyä runsaastikin. Tulli tekee pistokokeita, mutta vastuu tekstiilin turvallisuudesta on maahantuojalla ja myyjällä.

Solukokeilla voitaisiin selvittää tekstiilien tuoteturvallisuutta

Kaisa Klemola sovelsi Kuopion yliopistolle tekemässään väitöskirjatutkimuksessa Tekstiilien toksisuus; reaktiiviväreistä ja värjätyistä kankaista aiheutuva sytotoksisuus ja siittiöiden heikko liikkuvuus solukokeita in vitro tekstiilivärien ja värjättyjen kankaiden tutkimiseen. Klemola käytti ihmisen ihosoluja, hiiren maksan syöpäsoluja ja karjun siittiöitä. Ihosoluja ja hiiren maksasoluja kasvatettiin ja altistettiin väriaineilla tai kangasuutteilla. Altistusajan jälkeen solujen elinvoimaisuus ilmensi joko haitallisuutta tai haitattomuutta. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin karjun siittiöitä, joiden altistuskoe osoittautui käyttökelpoiseksi esitutkimuksiin.

Kokeilla arvioitiin akuuttia toksisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että lyhytkestoisella analyysillä saadaan tietoa haitattomuudesta tai haitallisuudesta. Testit eivät kuitenkaan osoita konkreettisesti, mikä aiheuttaa esimerkiksi tuotteen haitallisuuden, vaan kokeet toimivat yleisindikaattoreina. Kokeilla ei voida korvata esimerkiksi allergiaan liittyviä testejä. Solukokeet ovat erinomaisia, kun tutkitaan materiaaleja, joiden koostumus ei ole tunnettu. Näiden testien käytöllä on lisäksi mahdollista edistää tekstiilitoksikologista tutkimusta myös alan ympäristö- ja työsuojelussa. Testien soveltaminen rutiiniluonteiseen käyttöön tekstiilialalla vaatii kuitenkin lisätutkimusta ja eri laboratorioissa tehtävää näytesarjojen testausta, Klemola toteaa.

Klemola totesi tutkitut reaktiivivärit toksisiksi, mutta samoilla väreillä värjätyt kankaat eivät olleet haitallisia. Kemiallisesti sitoutunut väriaine ei siis aiheuttanut häiriötä soluille. Jos kankaista lähti irtoväriä, ei irronnut värikään aiheuttanut soluille haittaa, vaan haittaa aiheuttava aktiivisuus oli hävinnyt värjäysprosessissa. Markkinoilta saatavia kankaita tutkittaessa tuloksissa oli vaihtelevuutta. Valkaistu, värjäämätön puuvillakangas oli hyvin toksinen. Oletettavasti kankaan optinen kirkaste aiheutti ongelman. Jotkut kankaat oli värjätty reaktiivivärein ja ne olivat silti toksisia. Ongelman aiheutti ilmeisesti jokin viimeistysaine. Toisaalta muutamat erittäin voimakkaasti kemiallisesti käsitellyt kankaat osoittautuivat haitattomiksi.

REACH rekisteröi kemikaalit

Uuden kemikaalilainsäädännön vaatimuksesta REACH-rekisteriin rekisteröidään muun muassa yli 5000 väriainetta. REACH on asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvoinneista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Tämä asetus perustuu periaatteeseen, jonka mukaan valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien on varmistettava, että he valmistavat, saattavat markkinoille tai käyttävät sellaisia aineita, jotka eivät vaikuta haitallisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

Rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvaa ainetta (sellaisenaan, seoksessa tai esineessä) ei saa valmistaa eikä luovuttaa markkinoille Euroopan unionissa ilman rekisteröimistä.

Tarkoituksena on kerätä tietoja aineen ominaisuuksista ja varmistaa sen turvallinen käyttö. Rekisteröinnillä tarkoitetaan ainetta koskevien tietojen hankkimista, aineen käsittelyyn liittyvien riskien arviointia ja näiden tietojen toimittamista kemikaalivirastolle. Rekisteröintivaatimus on aineen valmistajilla tai maahantuojilla (tuonti EU-alueelle), jos valmistus- tai maahantuontimäärä on vähintään 1 tonni/vuosi valmistajaa tai maahantuojaa kohti. Rekisteröinnin valmistelee aineen valmistaja tai maahantuoja pääsääntöisesti yhteistyössä muiden saman aineen valmistajien tai maahantuojien kanssa. Jokainen valmistaja ja maahantuoja tekee kuitenkin oman rekisteröintinsä. REACH-asetuksen toimeenpanoa hallinnoi Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) Helsingissä. (www.reachneuvonta.fi)

kuuntelekuuntele Kesto 17'41"
 


Toimittaja: Anja Hiltunen

Haastateltavana:

  • Tekstiilimuotoilun yliopettaja Kaisa Klemola, Kuopion Muotoiluakatemia

14.1.2008
Anna palautetta toimitukselle, nimi ja sähköpostiosoite vapaehtoisia:

Nimi:

Sähköposti: