K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     


Kuva: Kimmo Nyyssönen Arkkipiispalla vieraana

Arkkipiispalla vieraana on Kuopion kaupungintalolla pidettävä esitelmä- ja keskustelusarja.

Ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leon kutsumina tavataan tunnettuja tieteen, talouselämän, taiteen ja muiden alueiden edustajia. Teemojen käsittelyssä korostuvat eettiset näkökulmat.

» Syksyn ohjelma

 

Syksyn 2007 vieraat

 

» Rouva Eeva Ahtisaari:
Ihmisestä on kysymys

Syksyn pimetessä arkkipiispa Leon vieraaksi saapui rouva Eeva Ahtisaari, jolle kaupungintalo oli jo entuudestaan tuttu.

Eeva Ahtisaari kertoo puheenvuorossaan värikkäästä matkastaan miehensä presidentti Martti Ahtisaaren rinnalla Savon sydämestä Afrikan kautta aina presidentinlinnaan saakka. Hän nostaa myös esille useita yhteiskunnallisia aiheita.

  Kuva: Kimmo Salvén
     

» Puheenjohtaja Lauri Ihalainen:
Työn merkitys, arvot ja työelämän murros

Syksyn 2007 ensimmäisenä vieraana oli Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n pitkäaikainen puheenjohtaja Lauri Ihalainen.

Ihalainen valotti puheenvuorossaan näkemystään siitä, millaiseen suuntaan suomalaista työelämää tulisi kehittää. Hän toteaa, että vaikka työ on ihmiselle paljon enemmän kuin vain keino tulla toimeen, ihmistä ei saa silti arvottaa vain työn tai työttömyyden kautta.

  Kuva: Kimmo Salvén
     

 

Kevään 2007 vieraat

» Tutkija Leena Palotie:
Miten perimän kartan selviäminen muokkaa
käsitystämme ihmisestä ja ihmisyydestä?

Palotie kertoo luennossaan ihmisen genetiikasta sekä siitä, miten perimä määrittää ihmisen kehitysprosessia.

Mitä kaikkea perimä meistä sitten kertoo, kuinka sitä tutkitaan ja tulisiko geenitutkimuksesta olla huolissaan? Kuinka ihmisen perimä määräytyy? Kuinka perimä määrittää esimerkiksi suomalaista tautiperimää? Mitä konkreettista hyötyä geenitutkimuksesta on esimerkiksi lääketieteelle?

Tässä vain muutamia niistä kysymyksistä, joita Palotie käy läpi puheenvuorossaan.

  Kuva: Kimmo Nyyssönen
     

» Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio:
Toteutuvatko perusoikeudet Suomessa?

Riitta-Leena Paunio kertoo luennossaan perusoikeuksista, jotka on vahvistettu perustuslaissa.

Hän kertoo myös oikeusasiamiehen työstä ja työnsä suhteesta lainsäätämiseen sekä käytännön tason päätöksentekoon. Oikeusasiamies valvoo muun muassa eri viranomaisten toiminnan laillisuutta pääasiassa tutkimalla hänelle tulevia kanteluita.

Hän käy puheenvuorossaan läpi myös mm. hoitotakuun mukanaan tuomia haasteita.

  Kuva: Kimmo Nyyssönen
     

» Valtiosihteeri Raimo Sailas:
Pehmeät arvot - kova talous. Kumpaa tarvitaan vaiko molempia?

Sailas luotaa puheenvuorossaan hyvinvointivaltion nykytilaa yhteiskunnan historiallisen kehityksen ja koventuneen markkinatalouden kautta. Hän toteaa muun muassa, että hyvinvointivaltio on kutistunut monien mielissä lähinnä rahanjakoautomaatiksi.

Sailaksen mielestä olisikin syytä keskustella siitä, mikä on hyvinvointivaltio ja mihin suuntaan sitä tulisi jatkossa kehittää.

  Kuva: Kimmo Nyyssönen
     

Katso myös:

Arkkipiispalla vieraana 2008

Arkkipiispalla vieraana 2006