Info

Kantti tuotti aiemmin sisältöjä Yleisradion eri kanaville. Kantin verkkosivuilta löytyy tätä tukevaa materiaalia; radio- ja tv-ohjelmien verkkoversiot sekä muun muassa erilaisten luentosarjojen taltioinnit. Lisäksi verkkosivuilla on julkaistu muita juttukokonaisuuksia ja uutissähkeitä.

Vuoden 2019 alusta yhteistyö Yleisradion kanssa päättyi, ja Kantti on keskittynyt tuottamaan sisältöjä yhteistyökumppaneidensa ulkoisen ja sisäisen viestinnän tarpeisiin. Samalla sivuston ylläpito uuden materiaalin julkaisemisen näkökulmasta on päättynyt.

Mitä Kantti on nyt?

Kantin toimintaa ylläpitävät tiede- ja koulutusorganisaatiot. Kantissa tuotettujen sisältöjen jakeluteinä toimivat yhteistyökumppaneiden viestintävälineet ja julkaisukanavat.

Tuotantoyksikkö Kantin toimintaa ylläpitävä taustayhteisö koostuu pääosin itäsuomalaisista tiede- ja koulutusorganisaatioista. Kantin toimintaa ohjaa taustayhteisöjen edustajista koostuva ohjausryhmä.

Kantin sisältötuotanto

Yksikkö on erikoistunut tieteeseen, terveyteen, opetukseen ja kulttuuriin liittyviin tuotantoihin. Kantissa tuotetaan mm. journalistisia sisältöjä, markkinointimateriaalia, videoita, live-streameja, tapahtumataltiointeja ja oppimateriaalia.

Tekninen toteutustapa määrittyy tarpeen mukaan, toteutus voi pohjautua tekstiin, ääneen, valokuvaan, videoon tai näiden yhdistelmään.

Kantin tuottamat ohjelmat innostavat ihmisiä opiskelemaan ja hakemaan uutta tietoa elinikäisen oppimisen periaattein. Kantti kertoo yhteistyöorganisaatioiden toiminnasta ja niissä tarjottavista opiskelumahdollisuuksista sekä välittää eri alojen ja kouluasteiden opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia.

Kantti luo uutta opiskelukulttuuria tuottamalla sekä laadukkaita yleissivistäviä ohjelmia että tutkintotavoitteellista opetussisältöä yhdessä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa.

Kantin jakelutiet

Kantin tuottamaa sisältöä löydät yhteistyökumppaneidemme jakelukanavista, kuten mm. YouTube- ja Vimeo-kanavilta, sosiaalisen median kanavilta, urheilutapahtumista, podcasteista ja oppimisympäristöistä.