Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Äänekoskelle rakennettavan sellutehtaan vaikutukset huomioitiin myös Savon koulutukuntayhtymän järjestämillä Kuljetusalan tutkintotoimikunnan kehittämispäivillä Kuopiossa. Äänekosken sellutehdashankkeen lisäksi myös muut vireillä olevat metsäteollisuuden hankkeet vaikuttavat väistämättä myös alan työvoimatarpeeseen.

Tilaisuudessa nostettiin esiin kuljetusalan yritysten oikeita tarpeita ja toiveita koulutuksen ja elinkeinon edistämiseksi; koulutuksen järjestäjät ja viranomaiset saivat ohjeistusta alan edustajilta.

– Suomeen tarvitaan jopa 500 uutta metsäalan kuljettajaa vuoden 2017 loppuun mennessä. Alueen isot investoinnit aiheuttavat valtavan osaajatarpeen erityisesti kuljettajapuolelle. Tämä tarve tulee huomioida koulutuksen suunnittelussa, Painotti tilaisuudessa puhunut Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Kari Palojärvi.

Äänekosken tehtaan vaikutukset huomioidaan myös Pohjois-Savossa.
– Meillä on aloitettu tunnustelut, kuinka saamme koulutuksen toteutettua yhteistyössä yritysten kanssa. Selvitämme parhaillaan voisimmeko perustaa erillisen puutavarakuljettajakoulutuksen Kuopioon. Koulutus toteutettaisiin pääsääntöisesti alan yrityksissä, yritysten tarpeiden mukaisesti, kouluttaja Arto Kärkkäinen Savon koulutuskuntayhtymästä toteaa.

Yrittäjät painottivat tilaisuudessa, että koulutusta tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Yritysten edustajien mielestä Savon koulutuskuntayhtymän kumppanuusmalli edistää vahvasti yhteistyötä oppilaitoksen ja yrityksen välillä. Kumppanuustoiminnan kautta yritys saa räätälöityä helposti tarvitsemansa koulutuksen sisältöineen Savon koulutuskuntayhtymän kanssa.

Schenker Oy:n aluepäällikkö Ari Juutilainen on tehnyt pitkään tiivistä yhteistyötä Savon koulutuskuntayhtymän kuljetusalan opetuksen kanssa.
– Olemme tarjonneet mahdollisuuden opiskelijoille tehdä harjoittelua meidän laitteissa ja meidän tiloissa. Opiskelijat ovat päässeet harjoittelemaan oikeiden kuormien ja autojen kanssa. Näistä opiskelijoista me saamme valmiita työntekijöitä meille, Juutilainen toteaa.

Savon koulutuskuntayhtymän kumppanuussopimuksen asiakkaan tarpeista lähtevä koulutussuunnittelu ja tiivis yritysyhteistyö saivat tunnustusta kehittämispäiviin osallistuneilta. Kumppanuustoiminnasta toivottiin jopa valtakunnallista toimintamallia oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Savon koulutuskuntayhtymässä alkaa toukokuussa Työpaikalla tapahtuu -hanke, joka kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Vastaa