Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Hoitotyön Tutkimussäätiö on julkaissut 2. lokakuuta kansallisen suosituksen painehaavan ehkäisyyn ja tunnistamiseen aikuispotilaan hoitotyössä. Työryhmän puheenjohtajana toimi Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen.

Aiemmin makuuhaavaksi kutsuttu painehaava on paikallinen ihon ja/tai sen alla olevan kudoksen vaurio. Painehaavoja syntyy eri-ikäisille potilaille muun muassa akuutti- ja pitkäaikaishoidossa sekä avoterveydenhuollossa. Painehaavan syntyyn liittyy useita tekijöitä. Tärkeimpiä niistä ovat paine, kudosvenytys ja kitka, jotka usein yhdistyvät potilaan kyvyttömyyteen muuttaa itse asentoaan.

Painehaava aiheuttaa potilaalle kipua ja kärsimyksiä, heikentää toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua. Sen komplikaatioina voivat olla muun muassa haavainfektio, verenmyrkytys ja pahimmillaan kuolemanvaara. Painehaavan hoito on pitkäkestoista ja pidentää sairaalassaoloaikaa. Niiden kustannukset ovat myös korkeat.

Terveydenhuollossa yli puolet painehaavoista jää havaitsematta. Hoitotyön suosituksen käyttöönotto yhtenäistää painehaavan ehkäisyyn ja tunnistamiseen liittyviä hoitotyön interventioita näyttöön perustuviksi. Tavoitteena on lisätä niin hoitoalan ammattilaisten, opettajien ja opiskelijoiden kuin potilaiden ja omaisten tietoisuutta painehaavan ehkäisystä ja tunnistamisesta.

Tarkemmat tiedot suosituksen sisältöalueista löytyvät Hoitotyön Tutkimussäätiön verkkosivulta:
http://www.hotus.fi/painehaavan-ehkaisy-ja-tunnistaminen-aikuispotilaan-hoitotyossa-1

Vastaa